Vill du bli VD för Alfred Nobel Science Park?

25 februari, 2019

Är du den vi söker?

 • Kan du verka och navigera i en mångfacetterad och dynamisk miljö där forskning och innovation möter samhälle och näringsliv?
 • Vill du bidra till att utveckla regionen, skapa förutsättningar för tillväxt i företag och arbetstillfällen?
 • Har du erfarenhet från tekniska miljöer, är kompetent inom affärsutveckling och olika finansieringsformer?
 • Är du förtroendeingivande, kommunikativ och prestigelös och kan bygga starka och långsiktiga relationer med många olika intressenter?Alfred Nobel Science Park startades 2014 och är en viktig del av det regionala innovationssystemet i Örebro och Karlskoga med lokalt, regionalt och internationellt erkännande inom parkens profil- och kompetensområden. ANSP är gränssnittet mellan företag, forskare och samhällets aktörer, och är en innovativ mötesplats som attraherar människor, företag och kapital till Örebroregionen.

  UPPDRAGET

  Som VD i Alfred Nobel Science Park får du chansen att arbeta med några av landets skarpaste profilområden inom olika teknikområden som AI-artificiell intelligens, Autonoma system men också spetsen inom mat och måltid liksom life science för att nämna några. VD ska leda och utveckla Alfred Nobel Science Parks verksamhet på styrelsens uppdrag. VD är direkt underställd styrelsen och har personal-, budget och resultatansvar.

  Styrelsen består av representerar från såväl samhälle; kommun och region liksom näringsliv och akademi.
  Som VD ska du med affärsmässighet driva, leda och utveckla verksamhet och personal. Alfred Nobel Science Park ska fungera som motor i den regionala utvecklingen inom innovation. VD ska söka samverkan med övriga parter i innovationssystemet i syfte att hitta ett samlat erbjudande som verkar för en långsiktig och stark tillväxt i regionen.

  Det är centralt att kunna tolka och balansera målbilder från olika intressenter, och att kunna leda ned dessa i vardag och resultat.
  Det finns en tydlig vilja från ägarna att utveckla bolaget och varumärket Alfred Nobel Science Park. Engagamenaget från ägarna är stort och med skickliga och motiverade medarbetare finns förutsättningar att bidra till samhällsnytta och utveckling.
  Det finns 12 medarbetare som arbetar utifrån Örebro och Karlskoga.

  ERFARENHET OCH FÖRVÄNTNINGAR

  Vi söker dig som har:

  • Relevant akademisk utbildning, sannolikt såsom civ ing, civ ekon el liknande
  • Flerårig erfarenhet från eget framgångsrikt resultatansvar, P/L innebärande affärsutveckling, ha slutit affärsöverenskommelser/förhandlat
  • Erfarenhet som chef innebärande personal- och budgetansvar, alternativt erfarenhet av att leda större, komplexa projekt
  • Insikt i teknikens möjligheter och intresse för de fokusområden parken verkar inom
  • Intresse och engagemang för samhällsutveckling, kan och vill arbeta mot indirekta målbilder.
  • Behärska svenska och engelska väl i tal och skrift
  • Ett starkt och relevant nätverk

  Det är meriterande om du har:

  • Kännedom om det svenska innovationssystemet, dess uppbyggnad och olika finansieringsformer
  • Erfarenhet från, eller kunskap om, arbete i en politiskt styrd organisation
  • Erfarenhet av varumärkesarbete med kopplad marknadsföring/försäljning
  • Erfarenhet av arbete i internationella projekt och sammanhang
  • Erfarenhet av kommersialisering av forskning

  Vi tror att du är kommunikativ, omvärldsorienterad, affärsmässig och vill bidra till samhällsutvecklingen. Du bygger och utvecklar starka relationer, är möjlighetsorienterad och arbetar mot en långsiktig målbild. Du arbetar utifrån helheter, förstår och kan balansera olika intressen. Som ledare kan du skapa tydlighet och struktur, inspirerar och engagerar och visar tillit. Du kan leda ned målbilder i vardag och resultat.

  Vi hoppas och tror också att du är stabil och förtroendeingivande och leder och företräder med öppenhet och uthållighet.
  I rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

  OMFATTNING OCH TILLTRÄDE

  Tjänsten som VD är en tillsvidare-anställning.
  Lön och övriga villkor enligt individuell överenskommelse, VD-avtal.
  Placeringsort är Örebro men du kommer att jobba utifrån de två platser verksamheten utgår ifrån Karlskoga och Örebro.

  Rekryteringen sker i samarbete med Source Executive Recruitment, och som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas. För mer information om tjänsten, kontakta Ann Peyron på telefon 070-878 42 26 eller Jenny Håkansson tel 073-145 59 97

  Om du har frågor kontakta: Göran Dahlen, via Maria Silverlid 019-21 11 48, maria.silverlid@orebro.se

  Välkommen med din intresseanmälan senast den 14 mars.

”Du söker tjänsten på orebro.se/jobb” och länkar till: https://www.orebro.se/jobb/ledigajobb.4.7bb58d5d154d257e2bc24e06.html?rmpage=job&rmjob=9560&rmlang=SE