Vi hjälper dig att hitta nya vägar och möjligheter under Coronakrisen

23 april, 2020

Bilden visar Christina Åhlstedt, vd på Alfred Nobel Science Park.

Christina Åhlstedt, vd Alfred Nobel Science Park.

Att hitta nya produkter eller nya sätt att använda redan befintliga produkter på kan vara en väg att gå. Men kanske går det också att hitta en helt ny marknad? Nationellt eller varför inte internationellt.

Just nu upplever många företag att Coronakrisen drabbar dem på ett sätt de aldrig tidigare varit med om. Läget är förknippat med en stor oro för framtiden och hur man ska överleva fram till dess av näringslivet blir sig likt igen. Många tvingas säga upp medarbetare men det finns också branscher som behöver anställa för att klara det uppsving som läget i världen har medfört.

Alfred Nobel Science Park är er samhällsengagerade partner som är nytänkande, lösningsorienterad och prestigelös. Vårt mål är inte att själva synas, utan att vara er förlängda arm i jakten på företagets överlevnad och utveckling. Vi har kompetensen för att lotsa er rätt i olika nätverk, utifrån de utmaningar som är nödvändigast att ta tag i. Vi har nära till aktuell och framstående forskning vid Örebro universitet, en stark koppling till regionens näringsliv och offentliga aktörer.

– Vårt sätt att arbeta, att sätta andra i fokus och för att stödja och utveckla regionens näringsliv, bygger på väl upparbetade kontakter, ett nära samarbete med andra innovationsaktörer och ett lösningsorienterat förhållningssätt, säger Christina Åhlstedt, VD vid Alfred Nobel Science Park.

Vi vill passa på att lyfta två goda exempel på företag som har hittat nya vägar under pågående krissituation.

För Qfog i Nora har krisen i världen inneburit nya möjligheter att etablera sig på den internationella marknaden. Qfog har sedan 2007 levererat över 2000 system för personskydd och under dessa år har ingen dött i ett utrymme där deras mobila sprinkler har installerats för att skydda mot rök och eld.

http://qfog.se/wp/blog/2020/03/27/nederlanderna-q-fog-brandsakrar-coronapatienter/

Amexci i Karlskoga, är ett av många företag som vill hjälpa till att lösa bristen på skydd inom vården under Coronapandemin. Nu har man ställt om för att kunna 3D-printa visir till vården.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=7444397

Region Örebro län har i samverkan med ett flertal parter initierat Företagsjouren, dit man är välkommen att höra av sig med behov och önskemål för att få råd och stöd samt lotsas vidare till rätt person. Du når jouren på: 019 – 602 99 00 altforetagsjouren@regionorebrolan.se

Tveka inte att ta kontakt med oss på Alfred Nobel Science Park: Kontakter på vår hemsida.