Transmissionprojektet hjälper Hitab att dra nya lärdomar genom LEAN-spel

9 mars, 2018

Hitab lär av LEAN-spel

Nyligen genomförde Örebro universitet(ORU) och ANSP en aktivitet tillsammans med Hitab, ett verkstadsföretag från Karlskoga. Aktiviteten gick ut på att Företagets hela personal spelade Leanspelet under 4 timmar. Efter att spelet avslutats, gick Gunnar Bystedt från ORU tillsammans med deltagarna igenom vilka lärdomar de hade gjort under spelets gång. Spelet gjorde det uppenbart för Hitabs personal hur viktigt det är med kommunikation mellan olika delar av företaget. Spelet belyste också den positiva inverkan några av leanverktygen kan ha på förmågan att ta bort flaskhalsar, kvalitets- och leveransproblem.

Till sist diskuterade vi hur de erfarenheter de nu fått kan omsättas i Hitabs dagliga verksamhet. Slutsatsen var att Hitab ska införa daglig styrning av hela verksamheten m.h.a av Transmissionprojektet och att Hitab tar in två examensarbetare som ska undersöka värdeflödet i fabriken.

Vill du veta mer om Transmissionprojektet?
​Kontakta Pär Lundström, ​par@alfrednobelsp.se alt 076 580 91 47

Deltagare i Transmissionprojektet lär genom LEAN-spelet.