”Tillsammans kan vi jobba smartare för en hållbar utveckling”

28 november, 2019

Alfred Nobel Science Park har träffat hållbarhetsstrateger från Örebro kommun från att identifiera gemensamma samhällsutmaningar.
– Vi har identifierat en rad punkter som vi ska jobba vidare med konkret, berättar Annika Grälls, profilområdesansvarig för Mat och måltid på Alfred Nobel Science Park.

Medarbetare från Alfred Nobel Science Park och Örebro kommun samtalar med varandra.

Nya samarbeten inom hållbarhet diskuteras av medarbetare från Örebro kommun och Alfred Nobel Science Park.

I veckan besökte medarbetare på Örebro kommuns samhällsutvecklingsavdelning Alfred Nobel Science Park och diskuterade tänkbara samarbeten med tre av parkens profilområdesansvariga. Ett möte som syftade till att utbyta erfarenheter och tillsammans identifiera gemensamma utmaningar.

– Det var ett väldigt bra och inspirerande möte. Vi hittade flera områden där vi tror att det skulle finnas möjlighet att jobba tätare ihop, berättar Sara Andersson, strategisk planerare för miljöfrågor i Örebro kommun.

Ett berör transportområdet, där Alfred Nobel Science Park är delaktig i ett projekt inom profilområdet Autonoma system, som går ut på att etablera en tankstation för vätgas i Örebro. Detta kan skapa nya förutsättningar i omställningen till fossilfrihet för bland annat Örebro kommuns fordonsflotta.

En annan utmaning handlar om den allt äldre befolkningen. Redan idag jobbar Alfred Nobel Science Park tillsammans med Örebro kommun, Länsgården Fastigheter AB och Örebro universitet i projektet Smart Blocks, som handlar om välfärdsteknik och om framväxten av ett smart kvarter runt Ängen – Hälsans hus i Örebro. Parken och kommunen driver även en testbädd för äldre och funktionsnedsatta i syfte att testa och utveckla lösningar för ökad trygghet, integritet och självständighet i hemmiljö.

Våga testa nya saker

– Vi ser att vi skulle kunna jobba ännu mer ihop, både med frågor som handlar om mat och äldre, och om trygghet och teknik. Även skolmat är ett område som båda parter är intresserade av, säger Annika Grälls, som bland annat har drivit ett projekt där skolor i länet fått äta klimatsmart mat baserad på gråärta.

– Hittills har samarbetet med kommunen ofta varit individbundet. Nu jobbar vi på att få upp samarbetet på en mer organisatorisk nivå, med tydlig struktur och arbetsformer, säger Per Lundström, profilområdesansvarig för Autonoma system på Alfred Nobel Science Park.

Att Örebro kommun dessutom är en av ägarna till Alfred Nobel Science Park skapar goda förutsättningar för att jobba närmare varandra. Parkens profilområdesansvariga hoppas och tror på ett långsiktigt samarbete, där man vågar titta på mer komplexa strukturer tillsammans – och där Alfred Nobel Science Park kan bidra till att kommunen vågar testa nya saker och på så vis får ett bättre beslutsunderlag.

– Jag tror också på det långsiktiga arbetet, både när det gäller frågor kopplade till budget, resurser och innovation. Tillsammans kan vi jobba smartare för en hållbar utveckling, säger Sara Andersson.

Text och foto: Anna Lorentzon