Third Friday på Alfred Nobel Science Park. Deligate – Ingen mat ska kastas i onödan!

20 oktober, 2017

 ”Ingen mat ska kastas i onödan”. Det är visionen för Adam Vikström och hans kollegor på företaget Deligate.

”När vi startade hade vi visionen att tjäna skitmycket pengar och bygga ett asstort företag”, berättar Adam. En vision som fick ge vika för något mer realistiska tankar med ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Deligate – lösningen som aldrig blir gammal – grundades 2016 och är ett system för kontroll av utgångsdatum på butikens varor. Adam betonar att fokus ligger på att minska svinnet – det kastas ca 120 000 ton mat varje år – men att det i många fall även handlar om en tidsbesparing för personalen och därmed kostnadsbesparingar för butiken.

”Att använda vår lösning för att gå igenom varor som närmar sig utgångsdatum tar max 20 minuter per dag att genomföra”, berättar Adam och lyfter fram det viktigaste av allt, ”att inte göra massa saker som man själv tror är bra, utan göra det som kunderna behöver och vill ha”.

Efter ett inledande pilottest vid ICA Maxi universitet, Örebro, blev fler och fler intresserade av appen och idag används den av ca 130 butiker runt om i landet. Målet för 2020 är att erbjuda en heltäckande lösning för svinnhantering, där man involverar fler värden, t ex ut mot kund.

Ett del av det vinnande konceptet tror Adam kan vara att de erbjuder en enkel affärsmodell där kunderna tydligt förstår vad det är de betalar för. När butikerna dessutom erbjöds en gratis provmånad resulterade det i en explosiv tillväxt.

Adam spånar framtåt och ser att, kanske kan RFID-taggar på varje enskild vara verklighet inom en 5-10-årsperiod…

Tack Adam för att du delade med dig och inspirerade oss denna ”third friday” på Alfred Nobel Science Park! Vårt koncept att bjuda in en talare/inspiratör en fredag i månaden är ett återkommande event – vill du också ha en inbjudan? Hör av dig!

Adam Vikström, Deligate, besöker Alfred Nobel Science Park på ”Third Friday” I oktober.