Teknikcollegeelever inspireras av miljön i forsknings- och innovationslägenheten!

2 februari, 2017

Genom ett besök på Ängen inspirerar vi unga kreativa killar och tjejer att hitta lösningar på problem och behov i äldre och funktionsnedsattas hemmiljö. Samarbete med Teknikcollege, Örebro universitet och Robotdalen i syfte att låta unga teknikcollegestuderande komma med lösningar och idéer som ska underlätta i vardagen, baserad på verkliga behov och önskningar hos äldre och/eller funktionsnedsatta.

Hälsa, vård och omsorg är ett av Alfred Nobel Science Parks profil- och kompetensområden, där vi bl a arbetar aktivt för att underlätta och möjliggöra för produkter, system och innovationer att komma till nytta hos slutanvändarna. Forsknings- och innovationslägenheten är en miljö där det sker såväl exponering som forskning och utveckling av produkter, system och lösningar. Vi har många företag kopplade till oss idag, men fler är välkomna! Samarbetet på det här området sker tillsammans med Örebro kommun, Region Örebro län och Örebro universitet.