En plattform och en accelerationsprocess för tillväxt

Swedish Scaleups

Det här är Swedish Scalups

Swedish Scaleups är ett samverkansprojekt där tio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro samverkar för att fler företag ska växa och öka sin omsättning. De företag som drar nytta av Swedish Scaleups ges tillgång till alla tio parters kunskap, kompetens och nätverk för att snabbare skala upp sina verksamheter.

Tillsammans vi 10 innovationsmiljöer skapar vi en gemensam plattform för östra mellansverige: en accelationsprocess för Scaleups. Det gör vi genom att erbjuda praktiskt stöd för bolag. Parallellt med det bygger vi framtidens accelerator för Scaleups. Bolagsgruppen arbetar operativt med stöd till bolag samtidigt som projektet bygger strukturen för framtiden. Vad behöver bolagen idag när det kommer till kapitalanskaffning, koppling till akademisk forskning? När projektet avslutas om 2,5 år kommer vi inte bara ha gett en mängt bolag en ordentlig knuff framåt utan också ha en gemensam plattform som Sveriges bästa accelrationsprocess: Swedish Scaleups!

Processen är ett bra verktyg som kommer att hjälpa bolagen att sortera sina egna frågor, och gör det tydligt för företag vilka strategiska val de behöver göra i sitt bolag för att förbereda det inför framtida investeringar eller exitprocesser.

Här uppmärksammas två bolag från länet kring deras upplevelse av Swedish Scaleups:

Deligate i Örebro

Q-fog i Nora

Alfred Nobel Science Park vänder sig i huvudsak till bolag inom området för Mat och måltid, där Annika Grälls är kontaktpersonen.
För mer information om programmet och hur de andra aktörerna arbetar, följ länken nedan. Där finns också en film som kortfattat beskriver Swedish Scaleups.

Läs mer här på Swedish Scaleups egna sida.

Annika Grälls Hälsa och livsmedel +46 (0)76 845 75 55 annika@alfrednobelsp.se