Sveriges Radio P4 idag – Annica Grälls om grönsaksodling direkt i butik!

4 maj, 2017

​Projektet ”Käka syrsor” – om hur man kan nyttja matsvinnet i livsmedelsbutiker för att odla insekter för såväl humankonsumtion som för foder till fiskodling – har väckt intresse hos handlarna. Dessutom kan man använda insektsspillningen till gödning.

ICA MAXI universitetet i Örebro är mycket intresserade av att köra in odlingssystemet ”Chalmerslådan” som innebär att man kan odla grönsaker direkt i butiken.

Idag fanns Annica Grälls, ansvarig för Science Parks profilområde Mat och måltid, på plats i Sverige Radio P4 för att dela med sig av kunskaper, erfarenheter och rekommendationer på området.

”Att jobba på det är sättet, där det sker en samverkan mellan näringsliv och forskning, skapar helt nya möjligheter för utveckling. Vi bidrar bl a till ökad mångfald genom att kunna odla sånt som idag inte finns i butik p g a att livsmedlen inte klarar lagring och transport” säger Annica Grälls.