Studenter utvecklar starthjälp till nya företag i livsmedelsbranschen

26 maj, 2020

Studenterna Åsa Håkansson och Jonas Bergerheim som sitter vid ett skrivbord.

Studenterna Åsa Håkansson och Jonas Bergerheim har tagit fram en webblösning för den som vill starta verksamhet inom småskalig livsmedelsproduktion.

Under våren har två studenter från systemvetenskapliga programmet på Örebro universitet jobbat med att ta fram en webblösning som ska underlätta för små företag som vill starta verksamhet inom livsmedelsbranschen.
– Det har varit utvecklande att få fundera över både funktion och kundanpassning, säger Åsa Håkansson.

Det är tredje året i rad som konsultbolaget Knowit samarbetar med Örebro universitet och Alfred Nobel Science Park genom att ta emot studenter från systemvetenskapliga programmet som praktikanter. Under praktiktiden får studenterna utveckla en idé på uppdrag av Alfred Nobel Science Park.

Den utmaning som studenterna Åsa Håkansson och Jonas Bergerheim har tagit sig an under våren handlar om att ta fram en webblösning som ska underlätta för den som vill starta verksamhet inom småskalig livsmedelsproduktion, till exempel ett mikrobryggeri. Idén ligger också till grund för deras examensarbete.

Sveriges Mikrobryggerier har sammanställt material om vad som krävs när det gäller tillstånd, ekonomi och utrustning för den som vill starta ett mikrobryggeri. Materialet är omfattande och det krävs att man har full insikt i alla delar för att inte göra fel. Dessutom måste den som startar mikrobryggeri förhålla sig till Livsmedelsverkets regler.

Berith Karlsson på Närke Kulturbryggeri är ordförande i Sveriges Mikrobryggerier. Hon har förmedlat kontakt till Claes Wernerson på bryggeriet Qvänum Mat & Malt, som jobbat med att ta fram och även uppdatera materialet i samråd med Livsmedelsverket. I dialogen mellan Alfred Nobel Science Park och Qvänum Mat & Malt var man överens om att textdokumenten skulle kunna fungera som utgångspunkt för att kunna testa att skapa en webblösning som ska underlätta att starta verksamhet inom småskalig livsmedelsproduktion.

– Livsmedelshantering är komplext och av naturliga skäl omgärdat av många regler och förordningar. Det är otroligt viktigt att det blir rätt, säger Annika Grälls, profilområdesansvarig för Mat och måltid på Alfred Nobel Science Park.

Det handlar alltså om att läsa in sig på ett ganska omfattande material för att kunna bli ölbryggare. Men man ska kunna bli en god yrkesman även om man tycker att långa dokument på byråkratsvenska är utmanande, menar hon.

– Lika väl som läkare kan fastställa diagnos via en webblösning numera, så borde det finnas enklare men ändå säkra lösningar för att göra rätt när man brygger öl eller startar tillverkning av andra livsmedel, säger Annika Grälls.

I webblösningen som Åsa Håkansson och Jonas Bergerheim har skapat kan man välja att läsa informationstext, ta till sig informationen som film eller att chatta med en expert eller boka möte.

– Det har varit spännande att se hur långt man hinner med att utveckla idén under sitt examensarbete, tillägger Jonas.

Kontakt: Annika Grälls, ansvarig för Mat och måltid på Alfred Nobel Science Park: 076-845 75 55, annika@alfrednobelsp.se