Stora möjligheter till statligt stöd för företag inom fordonsindustrin och deras underleverantörer!

8 juni, 2017

​Alfred Nobel Science Park och FGK arrangerar informationsträff för FFI-medel!

Deltagare från Atlas Copco, Saab, Bharat, Umicore, Nolato samt från forskningssidan på Örebro universitet fick under en eftermiddag lyssna till FKG:s (Fordon Komponent Gruppen) information om möjligheterna att söka statliga FFI-medel (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) till forskning, utveckling och innovation. Varje år satsas inom ramen för FFI nästan 1 miljard kronor på svensk fordonsforskning, varav hälften är offentliga medel.

Målen med satsningarna är att minska vägtransporternas miljöpåverkan, minska antalet skadade och döda i trafiken samt stärka fordonsindustrins internationella konkurrenskraft. Hittills har 853 projekt finansierats. Av 606 avslutade projekt kan nämnas att 363 stycken har introducerats på marknaden.

Fem programområden presenterades: energi och miljö, trafiksäkerhet och automatiserade fordon, elektronik, mjukvara och kommunikation, hållbar produktion samt effektiva och uppkopplade transportsystem. Deltagarna såg helt klart möjligheter inom ett eller flera områden och hoppades kunna få in ansökningar till något av de tre ansökningstillfällen som ges varje år. I princip vem som helst kan söka, dock krävs minst 25 % näringslivsfinansiering för varje enskilt projekt.

FKG övergripande roll i sammanhanget är bland annat att informera, stötta i ansökningsförfarandet samt supportera företag, uppfinnare och forskare i sökandet efter partners hos de olika leverantörerna.

Missade du träffen men är intresserad och vill veta mer om möjligheterna för dig?

Kontakta Pär Lundström, profilområdesansvarig för Autonoma system, Alfred Nobel Science Park, par@alfrednobelsp.se alt 076-580 91 47.

​Deltagare från Atlas Copco, Saab, Bharat, Umicore, Nolato samt från forskningssidan på Örebro universitet.