För trygghet, självständighet och livsglädje

Från den smarta lägenheten till det smarta kvarteret – Smart Blocks

Ökad livskvalitet med hjälp av tekniska lösningar och innovationer

– Det övergripande målet är att skapa ett smart block där digitala och tekniska lösningar och innovationer leder till ökad livskvalitet för många äldre kvinnor och män och som gynnar såväl fastigheten som de boende i deras boendemiljö, säger Camilla Petersen, VD för Länsgården Fastigheter AB.

Bakgrund

Bakgrunden till Smart Blocks är den demografiska utmaningen kring allt fler äldre som behöver omsorg, den pågående digitala utvecklingen och behovet av att stimulera nya lösningar och innovationer. Parallellt finns behovet av hållbara och attraktiva bostadsmodeller för äldre. För såväl  individ som samhälle, ligger fokus på självständighet och trygghet.  Ängens forsknings-och innovationslägenhet tillsammans med Testbädd Äldre och funktionsnedsatta är regionala initiativ som finns idag. Det man gör nu är att gå från en smart boendemiljö/smart lägenhet till ett helt smart kvarter, ett så kallat smart block.

Begreppet smart block

Begreppet smart block är en del i en stad eller en stad med ett bostadsområde för äldre med en blandad bebyggelse. I ett smart block finns olika boendeformer där bland annat ordinärt boende, vård- och omsorgsboende samt vårdcentral finns med. Alfred Nobel Science Park driver nu projektet tillsammans med Länsgården Fastigheter AB, Örebro universitet och Örebro kommun.

Länsgården, som har varit aktiv i lägenheten under flera år, ser nu en möjlighet att möta de utmaningar man står inför när det gäller nybyggnation av äldreboenden. Genom en digital öppen plattform, där olika tjänster kopplas på – såväl privata som hälso- och sjukvårdsrelaterade – kan samtliga lösningar anpassas till ett individbehov och därigenom öka tryggheten, självständigheten och den aktiva tillvaron.

– Mätbara mål är att fyra tekniska lösningar/innovationer ska vara testade och klara för implementering i ett Smart Blocks såväl ute som inne. Dessa skall bidra till ett aktivt, tryggt och självständigt liv. De tekniska lösningarna och innovationerna är anpassade efter olika behov, kön, miljö och andra aspekter, säger Örjan Fallheden, projektledare vid Alfred Nobel Science Park för Smart Blocks.

Nyhetsinslag och pressmeddelanden

Region Örebro län beviljar medel till Smart Blocks

Smart Blocks uppmärksammas i media

Utbildning inför TEST 1 inom Smart Blocks

Smart Blocks i reportageserie om ”Den smarta staden” i Örebroar´n

Smart Blocks och skapandet av en digital tvilling genom AI.MEE-projektet

Kontakt och intresse av att ta del av slutrapport: christina@alfrednobelsp.se

Örjan Fallheden Projektledare Smart Blocks +46 (0) 76 767 26 77 orjan@alfrednobelsp.se