Seminarium i Additive Manufacturing, 3D-printing!

23 maj, 2016

Många företag hade samlats då Alfred Nobel Science Park och forskningsprojektet OPTIPAM under måndagen arrangerade ett seminarium i Additive Manufacturing, 3D-printing.

– Vi på Exova upplever ökad efterfrågan av både provning och konsultation inom AM. Vi är redan involverade i sådana projekt, men vi vill kompetensutveckla oss parallellt för att kunna erbjuda mervärde till våra kunder. Ur den synvinkeln ser vi den här typen av forum som ett ypperligt tillfälle att lära mer, nätverka och bygga grunden för kommande samarbeten, säger Olov Johansson Berg, M.Sc. Technical Consultant, Metallic Materials, Exova Materials Technology, Sweden.

Lars Erik Rämmar, Associate professor in Mechanical Engineering vid Mittuniversitetet, inledde dagen genom att belysa den historiska bakgrunden om Additive Manufacturing.  Han berörde även hypen om tekniken och lite framtidsutsikter.

– När det gäller Design for Additive Manufacturing är en stor utmaning att alla ingenjörer verkligen ska förstå hur tekniken kan användas. Vad som är möjligt och vilka begränsningar som finns. Det här är ytterst viktigt för att Sverige ska kunna konkurrera i framtiden, menade han.

Dagen fortsatte med Lars Pejryd och Sebastian Hällgren från Örebro universitet, som pratade om designriktlinjer och kostnadsmodeller för konventionell och additiv tillverkning. Eftermiddagen bjöd besökarna på dragningar från bland annat Acram och Siemens och dagen avslutades med en intressant paneldiskussion.

Seminariet i 3D-printing (AM) hölls på Björkborn i Karlskoga. 

Sima Valizadeh-Atlas Copco och Lars Pejryd-ÖU

Sima Valizadeh, Atlas Copco i diskussion med professor Lars Pejryd, Örebro universitet.

HåkanBrodin-Siemens_LarsPejryd-ÖU_UlricLjungblad-Acram_Lars-ErikRännar_mittuniv
Paneldiskussion med Håkan Brodin, Siemens, Lars Pejryd, Örebro universitet, Ulric Ljungblad, Acram samt Lars-Erik Rännar Mittuniversitetet.