Ett hållbart entreprenörsprogram för framtidens generation powered by Zinkgruvan

re:think

Socialt och miljömässigt hållbara innovationer i fokus

Det övergripande syftet med Zinkgruvan re:think är att bidra till en stärkt och breddad ekonmisk utveckling i regionen, präglad av socialt och miljömässigt hållbara innovationer. I fyra steg ska programmet fokusera på att öppna upp nya vägar till entreprenörskap och intraprenörskap. Det görs genom att stärka unga entreprenörer, bidra till positiva attityder till entreprenörskap och företagande, underlätta integration av nyanlända samt genom att öka kunskapen om de globala och lokala hållbarhetsutmaningarna.

Är du intresserad och nyfiken? Då är Zinkgruvan re:think något för dig!

Genom att vara intresserad och nyfiken har du chansen att leta efter och hitta det unika som är din drivkraft – vad just du passar för och vad du kan utvecklas inom. Programmet Zinkgruvan re:think erbjuder dig rätt förutsättningar, stimulans och coaching för att hitta din drivkraft. Med drivkraftens hjälp kan du utveckla fantasi, kreativitet och entreprenörskap som kan leda till en framtida företagsidé.

Fyra faser

Programmet är indelat i fyra faser: Brain Days, Future Impact Lab, Promotion Event samt Accelerator. Målgruppen är nyfikna, drivna och intresserade ungdomar upp till 35 år. Programmet drivs av Zinkgruvan Mining, Drivhuset och Alfred Nobel Science Park, med finansiering av Lundin Mining.

Vill du veta mer om programmet och de olika faserna, gå in på zinkgruvanrethink.se

 

 

Suzz Karlsson Projektledare re:think +46 (0) 70 387 82 82 suzanne@suzzcon.se