Regionala initiativ vid medicinteknikkonferensen i Örebro!

31 oktober, 2016

Vid den nationella medicinteknikkonferensen 4-6 oktober visades olika initiativ upp som pågår inom området i vår region.

För tolvte året i rad arrangerades Medicinteknikdagarna. Denna gång med Medicinsk teknik i Region Örebro län som värd. Ett tema för årets konferens är hälsoekonomi och klinisk nytta, där de bland annat lyfte fram begreppet användbarhet. Dessutom innehåll programmet flera intressanta inbjudna föreläsningar om medicinteknisk forskning i framkant.

Medicinteknikdagarna, MTD, är en av Sveriges viktigaste mötesplatser för medicinsk teknik. Deltagarna var branschens alla viktiga intressenter, såsom den medicintekniska ingenjörskåren, medicintekniska företag, medicinska experter, medicintekniska forskare, representanter för hälso- och sjukvården, myndigheter, landets medicintekniska kluster (exempelvis LfMT, CMTF, CMTH, MedTech West) och branschorganisationer. Forskningsfronten samt de senaste medicintekniska lösningarna.

Vid första konferensdagens kvällsmingel i Rikssalen fanns en miniutställning på temat ”Robotar som stöd för äldre och i vården. Bakom miniutställningen stod Alfred Nobel Science park, Natur och teknik från Örebro universitet samt Robotdalen för att visa upp olika tekniska lösningar och innovationer som utvecklats och testats i Örebro. Allt ifrån tekniskt äthjälpmedel till yogapass som instrueras av roboten Nau!

Konferensdag två höll testbäddsprojektet Smarta äldre ett kombinerat seminarium kring ”Lessons learned on factors to consider in testbedding” och ”Process for demand-driven innovation in Smarta äldre”. Gemensamt ansvariga för seminariet var Ella Kolkowska, Handelshögskolan, Örebro universitet, Annica Kristoffersson, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet, Ingela Ernestam, Alfred Nobel Science Park samt Gun Loiske, Region Örebro län.

mt-dagarna-16_5

Att utföra yogaövningar tillsammans med roboten Nao lockade många besökare.