Produktionslyftets Startprogram genomför Lean-workshop – för de mest optimala flödena.

3 juni, 2019

Överproduktion i inledningsskedet – för att vara på den ”säkra sidan”

Allt eftersom förändringarna gjordes ökade också leveranssäkerheten och det ekonomiska resultatet hamnade på plus.

​Inom ramen för Produktionslyftets Startprogram, fick deltagare från tillverkande företag insikter i och kunskaper om hur Lean kan frigöra tid, minska fel samt öka produktionen. Därmed gör företaget ett bättre ekonomiskt resultat. Målet med Lean är helt enkelt att få flödet att fungera så bra som möjligt.

För deltagande i Produktionslyftets Startprogram krävdes minst två personer från varje företag samt målsättningen att vilja leda och driva den egna utvecklingen framåt. Arrangörer och workshopsledare var Gunnar Bystedt från Alfred Nobel Science Park samt Lars-Gustaf Gustafsson från Rice. Gruppen delades in i två team, där varje team uppmanades att likna ett företag så mycket som möjligt. Initialt var det rätt förvirrat och osäkert.

– Svårt att vet vad man får ändra på och på vilket sätt. Jag vet ju inte riktigt kundens behov. Det var iakttagelser som kom upp i bägge grupperna.

Totalt spelades sex Lean-spel, med tillhörande reflektioner och analyser samt uppmaningen att förändra två saker mellan varje spel. En stor del av diskussionerna kretsade kring kunden och problemet med att inte veta vad han eller hon skulle beställa. Resultatet av detta blev att bägge grupperna inledningsvis överproducerade för att ”vara på säkra sidan”.​

– Kan du fånga upp kundens behov då? Fokus måste ju vara på att göra kunden nöjd. Blev relevant input från workshopsledarna.

Kunden i fokus

För att löpande kunna förbättra verksamheten och organisationen krävs att samtliga medarbetare har förmågan att samla styrkorna kring det som är viktigt. Avgörande är ledarskap samt investering i tid och kraft för att skapa samsyn kring de viktigaste utmaningarna – på så sätt skapas uthållighet för att driva processen i rätt riktning. Det var intressant att se hur grupperna verkligen jobbade för att hitta ”flaskhalsarna” som satte käppar i hjulet och efter 4 spelomgångar hade t ex leveranssäkerheten ökat från 26 till 98 %. Överproduktionen fortsatte dock till viss del.

– Det måste ju vara kunden som styr vad vi ska producera, oavsett hur snabba vi är på att montera, kommenterar Kjell Fagerström vid AH-verken i Åmål.

Kjell Fagerström har koll på lager och leveranser.

Att flytta ihop de från början sex enskilda borden, att kunna se varandra, prata med och läsa av varandra blev en avgörande faktor för ett förbättrat flöde. Likaså att minska antalet färdiga produkter att skicka i varje batch. Ytterligare en avgörande faktor var att frångå produktionsplanen och bara producera utifrån kundens efterfrågan.

– Kanske skulle man alltid ha en färdig produkt i lager?

– Om vi skulle göra så att vi skickar direkt när produkten är klar?

– Eller så kan man ha en dialog med kunden.

– Skulle man kunna hoppa över härdningsprocessen?

Betydelsen av balans och stabilitet

Det här var en del av frågorna och kommentarerna som lyftes i diskussionerna mellan spelen. Dock såg förändringsbesluten gällande resonemang, koll på systemet och produktionsflytet väldigt olika ut om man jämför de båda grupperna.

– Balansen i systemet behöver vara bra för att nästa skift ska kunna ta vid och fortsätta flödet, kommenterar workshopsledare Lars-Gustaf. Antal bord har betydelse, liksom hur vi ser varandra, hur vi hanterar flöde och beställningar. Det är oerhört viktigt hur företaget organiseras för att kunna leverera i rätt tid. Stabilitet i flödena gör att man kan hantera specialordrar som inkommer, fortsätter Lars-Gustaf.

Ordning och reda på leveransuppföljning och produktion.

Erfarenheter som deltagarna tar med sig är bland annat att hela processen behöver vara stabil, att man behöver räkna in ”otur”, d v s ojämna beställningar från kunden. I Lean-spelet tränar man helt enkelt på att hitta det smartaste och mest effektiva arbetssättet. Flöden, processer och metoder – och hur dessa står i relation till kunden.

Det här är Produktionslyftet

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Produktionslyftet tillämpar väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. En förutsättning för framgång är också en beredskap till omprövning och eget hårt arbete i respektive företag.

Kontakt och info: Gunnar Bystedt, Alfred Nobel Science Park​gunnar@alfrednobelsp.se 

​Om Produktionslyftet.