Produktionslyftet hjälper industriföretag i regionen

16 december, 2020

Daniel Nyström, platschef CNC Quality, tycker att konsulterna från Produktionslyftet snabbt satte sig in företagets verksamhet.

Programmet Produktionslyftet utvecklar industriföretag att bli bättre och effektivare. I Örebroregionen hjälper Alfred Nobel Science Park till att lotsa in företag till startprogrammet.
– Det är mycket positivt, vi får nya perspektiv när någon kommer utifrån, säger Daniel Nyström, platschef CNC Quality.

Produktionslyftet startades av Teknikföretagen och IF Metall år 2006. Syftet är att företag ska bli bättre på att utveckla sig själva, och bygga samordnade produktionssystem. Processen bygger på principer som kopplas till Lean som ska höja produktiviteten, konkurrenskraften och förändringsförmågan.

Behoven styr

Inom projektet Transmission hjälper Alfred Nobel Science Park till att lotsa in företag i Örebroregionen i Produktionslyftets startprogram.

– Det är företagets behov som styr upplägget. Vi börjar med en form av daglig styrning för att få bättre kommunikation och frigöra tid för ledarna, säger Christopher Sund vid Alfred Nobel Science Park.

Han är biträdande coach i startprogrammet där forskaren Lars-Gustaf Gustafsson från Rise är huvudcoach. Under hösten genomförde de startprogrammet med företaget CNC Quality i Karlskoga.

– Det har varit jättebra med en konsult som kommer utifrån och ställer krav. Han blev väldigt snabbt insatt i vad vi har för lågt hängande frukt – det blev en spark i baken, säger Daniel Nyström, platschef CNC Quality.

Han säger att företaget tvingas släcka dagliga bränder, eftersom det finns brister i det långsiktiga tänket. I Produktionslyftets startprogram började företaget med ett pulsmöte på mornarna. Tjänstemännens tidigare ostrukturerade möten strukturerades upp med en dagordning i punktform. Och problem som kom fram under pulsmötena lyftes sedan över till en huvudtavla i form av röda prickar.

– Det har gett en helt annan översikt av verkstaden än tidigare, säger Daniel Nyström.

Undviker folksamlingar

Tyvärr har företaget delvis tvingats pausa arbetssättet för att undvika folksamlingar under coronapandemin. Nu följer de upp förslag och synpunkter individuellt istället för att ta det i gruppsamling.

Förutom Daniel Nyström deltog en CNC-operatör, kvalitetschefen och personen som ansvarar för planeringen. Programmet har gett mersmak, och företaget har anmält sig till att gå hela Produktionslyftet – ett program som löper under 18 månader.

– Förhoppningsvis kan vi starta framåt våren, säger Daniel Nyström.

Transmission är ett samverkansprojekt mellan Alfred Nobel Science Park, Mälardalens högskola, Mälardalens Industrial Technology Center och Örebro universitet. Intressenter och finansiärer i Produktionslyftet är IF Metall, Teknikföretagen, Vinnova och Tillväxtverket.

 

Kontakt: Christopher Sund, Alfred Nobel Science Park, christopher.sund@alfrednobelsp.se, 076-771 75 55