Med det bästa från näringslivet och det bästa inom forskningen.

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle för och med framtidssäkrande innovationer.

För att underlätta samverkansmöjligheterna i olika utvecklingsprojekt kan Alfred Nobel Science Park bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden, där vi har vägarna för att matcha rätt personer med varandra.

Flertalet utvecklingsprojekt kräver finansiering och här kan Alfred Nobel Science Park bistå med att försöka hitta lämplig finansiering. Samarbeten sker med partners på alla nivåer, från regional till nationell och internationell.

Vi erbjuder ett arbete som:

 • Främjar långsiktig utveckling av innovationer och företag i regionen.
 • Verkar för långsiktigt hållbar utveckling, ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.
 • Stärker de prioriterade inriktningar i Örebroregionens innovationsstrategi samt hälsa/lifescience.

Vår erfarenhet på Science Park är att branschöverskridande samarbete, när det gäller samhälle, näringsliv och forskning, är en betydande framgångsfaktor för att nya innovationer ska utvecklas i framtiden. Genom att samarbeta med Alfred Nobel Science Park ökar dina förutsättningar att hitta rätt partners. Vi har bra och nära kontakt med näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Tillsammans kan vi hitta forsknings- och utvecklingsprojekt som passar just dig och som på sikt gynnar regionens och Sveriges näringsliv.

Våra spetsområden är Avancerad tillverkning med fokus på 3d-printing och 3d-röntgen, eller additive manufacturing (AM). I Karlskoga, Sverige har ett nationellt center, Tillverkningstekniskt Center (TTC), vuxit fram genom samverkan mellan näringsliv och forskning. Från att ha varit en del av ANSP står nu centret på egna ben och drivs utan inblandning från ANSP. Ytterligare områden är  Intelligenta system och Hälsa. Artificiell intelligens (AI) ser vi som en tvärsektoriell kompetens.

Vår värdegrund

För vägledning i vårt dagliga arbete har vi våra värdeord nytänkande, lösningsorienterade och prestigelösa. Med detta menar vi bl a:

 • Nytänkande – öppenhet och nyfikenhet, uppdaterade och tänkande utanför boxen.
 • Lösningsorienterade – vi möjliggör samarbeten, bidrar till att hitta lösningar på samhällsutmaningar och jobbar för ett starkt näringsliv, tillväxt och mot målen i agenda 2030.
 • Prestigelösa – vi sätter med stolthet innovationen och utvecklingen av denna i fokus, och det gör vi genom ett prestigelöst arbetssätt tillsammans med andra aktörer. Vi delar med oss av vår kunskap, både internt och externt.

Ledning, styrning och finansiering

Vi ägs av följande:

 • Örebro kommun genom Rådhus AB (38%)
 • Karlskoga kommun (27%)
 • Region Örebro läns förvaltning AB (21%)
 • Örebro universitet genom ORU Holding AB (14%)

Basfinansieringen ligger på 7 900 000 kr/år och är fördelad enligt:

 • Örebro Rådhus AB – 3 002 000 kr
 • Karlskoga kommun – 2 133 000 kr
 • Region Örebro läns förvaltning AB – 1 659 000 kr
 • Örebro universitet Holding AB – 1 106 000 kr

 

Hör av dig till respektive spetsområdesansvarig, se kontaktsidan.