Med samverkan skapas framgång

VI HJÄLPER DET BÄSTA FRÅN NÄRINGSLIVET ATT MÖTA DET BÄSTA FRÅN FORSKNINGEN.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. En motpart med just den kunskap som krävs för att ta din blivande produkt, forskning eller framtida tjänst till nästa nivå. Vi på Alfred Nobel Science Park ger dig bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag. Vi erbjuder miljöer som möjliggör utveckling av innovationer och samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

För att underlätta samverkansmöjligheterna i olika projekt kan Alfred Nobel Science Park bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden, där vi har vägarna för att matcha rätt personer med varandra.

Vi erbjuder också möjligheter till kontorsplats, labmiljö, Science Arena etc, allt utifrån dina behov och önskemål.

Flertalet utvecklingsprojekt kräver finansiering och här kan Alfred Nobel Science Park bistå med att försöka hitta lämplig finansiering. Samarbeten sker med partners på alla nivåer, från regional till nationell.

Vår erfarenhet på Science Park är att branschöverskridande samarbete, när det gäller samhälle, näringsliv och forskning, är en betydande framgångsfaktor för att nya innovationer ska utvecklas i framtiden. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete för just din idé, vara, system eller tjänst, helt enkelt en motpart med just den kunskap som krävs för att ta din blivande produkt, forskning eller framtida tjänst till nästa nivå.

VI ERBJUDER DIG

Genom att samarbeta med Alfred Nobel Science Park ökar dina förutsättningar att hitta rätt partners. Vi har bra och nära kontakt med näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Tillsammans kan vi hitta forsknings- och utvecklingsprojekt som passar just dig och som på sikt gynnar regionens och Sveriges näringsliv.

Våra profil- och kompetensområden är Avancerad tillverkning med fokus på 3d-printing och 3d-röntgen, eller additive manufacturing (AM). I Karlskoga, Sverige har ett nationellt center, Tillverkningstekniskt Center (TTC), vuxit fram genom samverkan mellan näringsliv och forskning. Från att ha varit en del av ANSP står nu centret på egna ben och drivs utan inblandning från ANSP. Ytterligare områden är Autonoma system, Hälsa vård och omsorg samt Mat och måltid. Utöver dessa områden arbetar vi med logistik och digitalisering som genomsyrande perspektiv.

Hör av dig till respektive profilområdesansvarig, se kontaktsidan.