Offentliga föreläsningar på Örebro universitet!

13 januari, 2017

Sedan 2014 finns ett samarbete mellan näringsliv, Örebro universitet och andra offentliga aktörer genom Alfred Nobel Science Park med fokus på 3D-printing av metaller (Tillverkningstekniskt Centrum). Här finns också en teknik för att verifiera de byggda detaljerna; industriell datortomografi. Denna nya tillverkningsteknik kommer med all säkerhet att revolutionera hur vi tillverkar produkter i framtiden. Göran Backlund presenterar bl a industriella tillämpningar från samarbetet under föreläsningen.

Läs mer i inbjudan nedan!
För mer information:
www.oru.se/kalendarium
eller kontakta Kristina Fröberg: kristina.froberg@oru.se
tel: 070-368 10 68

Offentligaforelasningar_VT17_Backlund