Alfred Nobel Science Park och Tillverkningstekniskt Centrum (TTC) stärker sin verksamhet inom 3D-printing och 3D-röntgen

24 februari, 2016

Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige har vid sitt sammanträde den 10 december prioriterat Alfred Nobel Science Parks projekt 3DTC. Ett projekt som ska stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Syftet med 3DTC är bland annat att utveckla ett kluster och en centrumbildning, med starka nationella och internationella kopplingar, inom teknikområdena 3D-printing och 3D-röntgen. Sedan startskottet 2013, har verksamheten inom TTC väckt stort intresse inom svensk industri och på kort tid genererat flera forskningsprojekt. De drivande industriella parterna är Saab AB, Lasertech LSH och Bofors Test Center. Utöver dessa finns ett flertal andra företag som redan anslutit sig till TTC och vill vara med och bygga kompetens inom dessa teknikområden.

 – Vi ligger redan långt framme inom dessa områden och många, både större och mindre, industrier från stora delar av landet har sökt sig hit för att bygga och analysera 3D-printade detaljer men även för att börja bygga upp sin egen kompetens. Idag är Örebro universitet ett av de starkaste i Sverige inom 3D-printing och 3D-röntgen och driver fem olika forskningsprojekt tillsammans med industrin så vi har redan lagt en mycket god grund för att detta projekt ska kunna utveckla verksamheten ytterligare, säger Kjell Fagerström VD för Alfred Nobel Science Park.

 För försvars- och säkerhetsföretaget Saab är detta prioriterade områden och företaget har sedan tidigare gjort saminvesteringar i maskinutrustning tillsammans med Örebro universitet, Lasertech LSH och Bofors Test Center för att fortsätta bygga kunskap.

– Vårt engagemang i Alfred Nobel Science Park och utvecklingen av TTC har varit mycket lyckat och vi ser gärna att fler företag tar chansen att utvecklas tillsammans med oss och fortsätter bygga kunskap inom 3D-printing och 3D-röntgen, säger Göran Backlund, affärsutvecklare vid Saabs affärsområde Dynamics.