FÖRETAGSJOUR UNDER CORONAKRISEN

TILLSAMMANS MED ETT FLERTAL AKTÖRER STÖTTAR ALFRED NOBEL SCIENCE PARK FÖRETAGEN I LÄNET

Region Örebro Län inrättar företagsjour i Coronavirusets spår

(Pressmeddelande från RÖL 2020-03-25)

Nummer till Företagsjouren: 019-602 99 00. Alt foretagsjouren@regionorebrolan.se

Region Örebro län öppnar nu en företagsjour för bolag som drabbats av Coronavirusets effekter. Företagsjouren ska vara en neutral förmedlare av kontakter och information till länets företag som kan behöva extra stöd, råd och hjälp med utmaningar till följd av Coronaviruset.

– Detta är en konkret och viktig åtgärd som vi kan erbjuda inom ramen för vårt uppdrag att utveckla och stötta länets näringsliv, säger Irén Lejegren, Regionråd, Region Örebro län.

Företagsjouren kan förmedla ingångar till professionell företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering. Ett stort antal aktörer, bland andra Alfred Nobel Science Park, finns knutna till initiativet som nu lanseras för att underlätta den svåra situationen som många företagare befinner sig i.

– Vi sätter nu stor kraft bakom att slussa företagen till rätt kontakt för rätt åtgärd och insats. Flera av länets små- och medelstora företag har just nu stora behov, så denna åtgärd är särskilt viktigt i denna tid när många upplever stora svårigheter i sitt företagande, fortsätter Lejegren.

– I svåra tider får vi hjälpas åt. För Alfred Nobel Science Park är det självklart att vi gör vad vi kan för att stötta företagen igenom denna kris. Det kan vara både akut stöd och hjälp för att komma ut ur krisen på bästa sätt genom olika utvecklingsinsatser, säger Christina Åhlstedt, vd på Alfred Nobel Science Park.

Utöver Företagsjouren kommer webbplatsen www.verksamt.se/orebrolan vara den samlande informationskanalen för uppdaterad information om finansiering, stöd och rådgivning för företag i Örebro län under Coronakrisen.

HÄR HITTAR DU SOM FÖRETAGARE INSPIRATION OCH LÄNKAR FÖR UTÖKAD KUNSKAP.

Kontaktpersoner:

Christina Åhlstedt, vd på Alfred Nobel Science Park: christina@alfrednobelsp.se, 070-619 77 49

Alfred Nobel Science Park – för rätt samarbeten mellan företag, forskning och näringsliv. Med utvecklingsprojekt på såväl regional som nationell och internationell nivå. Med ett brett nätverk samt hög kompetens inom specifika områden. Vi ger alla parter bättre förutsättningar att hitta rätt samarbeten.

Våra profil- och kompetensområden är Avancerad tillverkning, Autonoma system, Hälsa, vård och omsorg samt Mat och måltid.

Alfred Nobel Science Park i Örebro
Fakultetsgatan 1, Teknikhuset på Örebro universitet
702 81 Örebro

Alfred Nobel Science Park i Karlskoga
Gammelbackavägen 4B
691 51 Karlskoga