Coronakrisen medför nya innovativa arbetssätt

Vi ställer om istället för att ställa in

Coronaläget sätter oss alla på prov. Här tar vi på Science Park vårt ansvar och hittar tillsammans med företagen och övriga aktörer nya mötesmöjligheter och alternativa lösningar på de utmaningar som dyker upp. Vi fortsätter vårt arbete precis som förut, med den enda skillnaden att vi i så stor utsträckning som möjligt gör det hemifrån. Och precis som alltid så nås vi via mejl och telefon. Fysiska möten blir till digitala sådana. Träffas fysiskt kan vi göra så länge ingen part uppvisar några sjukdomssymptom.

Se möjligheter och stötta varandra

Vårens krissituation med hemarbete, restriktioner, varsel samt inställda aktiviteter och möten har passerat sommaren och övergått i höst. Läget är inte lika akut och många öppnar upp så smått och kombinerar digitala träffar med fysiska. Nya affärer, lösningar och produkter har sett dagens ljus och vi fortsätter att tänka nytt och annorlunda. Kanske finns det fortfarande tid för kunskapsinhämtning och påfyllda av inspiration…

Här får du som företagare inspiration för ökad kunskap

 • Företagsjouren i Region Örebro Län: 019-602 99 00 alt foretagsjouren@regionorebrolan.se
  Beskrivning: En neutral förmedlare av kontakter och information till länets företag som kan behöva extra stöd, råd och hjälp med utmaningar till följd av Coronaviruset.
 • www.verksamt.se/orebrolan
  Beskrivning: Erbjuder den samlande informationskanalen för uppdaterad information om finansiering, stöd och rådgivning för företag i Örebro län under Coronakrisen. En regional Företagsjour är dessutom startad av Region Örebro Län tillsammans med ett flertal aktörer.
 • https://creativehouse.se/digitala-moten/
  Beskrivning: Du är ”digitalt välkommen” att hålla konferenser och möten i vår eventyta. Här har vi riggat upp en videokonferensanläggning, för att underlätta för dig som vill hålla möten online under den närmaste tiden.
 • https://miro.com/
  Beskrivning: Virtuella White boards för brainstorming och liknande. Finns gratisversion.

Tveka inte att höra av dig till oss!

Kontaktuppgifter till samtliga medarbetare hittar du på vår hemsida: alfrednobelsp.se