Coronakrisen medför nya innovativa arbetssätt

Vi ställer om istället för att ställa in

Coronaläget sätter oss alla på prov. Här tar vi på Science Park vårt ansvar och hittar tillsammans med företagen och övriga aktörer nya mötesmöjligheter och alternativa lösningar på de utmaningar som dyker upp. Vi fortsätter vårt arbete precis som förut, med den enda skillnaden att vi i så stor utsträckning som möjligt gör det hemifrån. Och precis som alltid så nås vi via mejl och telefon. Fysiska möten blir till digitala sådana. Träffas fysiskt kan vi göra så länge ingen part uppvisar några sjukdomssymptom.

Se möjligheter och stötta varandra

Vårt huvudsakliga fokus framöver blir att stötta företagen så mycket det bara går och tillsammans kommer vi hitta nya möjligheter och lösningar på möten och aktiviteter.

Så här mitt i krisen, men uppsägningar, permitteringar och kanske konkurser, är det svårt att tänka positivt. Men det kommer en tid efter krisen, en tid som vi behöver förbereda oss inför på alla tänkbara sätt.

Ett sätt att tänka annorlunda, är att använda tiden till att göra sådant som inte har hunnits med – förbättra, utveckla, lär dig något nytt. Kanske finns det utrymme för nya samarbeten och satsningar tillsammans med andra…

Här får du som företagare inspiration för ökad kunskap

 • Företagsjouren i Region Örebro Län: 019-602 99 00 alt foretagsjouren@regionorebrolan.se
  Beskrivning: En neutral förmedlare av kontakter och information till länets företag som kan behöva extra stöd, råd och hjälp med utmaningar till följd av Coronaviruset.
 • www.verksamt.se/orebrolan
  Beskrivning: Erbjuder den samlande informationskanalen för uppdaterad information om finansiering, stöd och rådgivning för företag i Örebro län under Coronakrisen. En regional Företagsjour är dessutom startad av Region Örebro Län tillsammans med ett flertal aktörer.
 • https://creativehouse.se/digitala-moten/
  Beskrivning: Du är ”digitalt välkommen” att hålla konferenser och möten i vår eventyta. Här har vi riggat upp en videokonferensanläggning, för att underlätta för dig som vill hålla möten online under den närmaste tiden.
 • https://miro.com/
  Beskrivning: Virtuella White boards för brainstorming och liknande. Finns gratisversion.

Tveka inte att höra av dig till oss!

Kontaktuppgifter till samtliga medarbetare hittar du på vår hemsida: alfrednobelsp.se