Nu rullar workshops i ledarskap i Coronatider

11 maj, 2020

Bilden visar deltagare samt en whiteboardtavla med anteckningar.

Workshops I ledarskap vid Lindemaskiner i Lindesberg.

​Som alla känner till är det nu många företag som har fått dra ned på sin produktion som en följd av minskad efterfrågan p.g.a. pågående pandemi. I många fall ha företagen korttidsarbete till viss del för en hel del medarbetare. Trots det finns ’tid över’ som åtminstone bitvis kan användas till utveckling.

Lindemaskiner räckte upp handen i slutet på april när Alfred Nobel Science Park, på uppdrag av Region Örebro län och Lindesbergs kommun, ihop med Almi Företagspartner, Business Region Örebro och Örebro universitet presenterade möjligheter och stöd under Coronapandemin.

Det har gått undan från tanke till handling och nu i fredags rullades workshops i ledarskap med första linjens chefer från Lindemaskiner i Lindesberg igång. Dessa workshops, som är en del i Transmissionprojektet, är helt och hållet behovsanpassade och innehållet planeras och läggs upp tillsammans med deltagarna.

  • ’Hur får jag gruppen engagerad och sprudlande glad?’
  • ’Vi behöver jobba med delaktighet.’
  • ’Hur kommer vi åt revirtänkande?’
  • ’Mellanchefen – att vara mellanhanden’
  • ’Ledningssystemet, rutiner och standardiserat arbetssätt – hur får vi med alla?’

Detta är övergripande frågeställningar som Birgitta Ewerlöf, Alfred Nobel Science Park och Kerstin Winge, Örebro universitet kommer att jobba igenom med deltagarna under ett antal träffar framåt.

Målsättningen är att kunna erbjuda företag i regionens kommuner liknande behovsanpassade workshops inom ledarskap i syfte att utbilda och utveckla medarbetarna under den ställtid som Coronapandemin innebär för många.

Kontakt: Christopher Sund, Alfred Nobel Science Park, ​christopher@alfrednobelsp.se