Nethouse skapar kontorsplatser på Alfred Nobel Science Park

20 maj, 2016

Redan idag jobbar Nethouse med ett antal projekt inom Alfred Nobel Science Park och det är en självklarhet att man vill öka närvaron.

– Vi vill gärna komma nära kunden, eftersom det skapar bättre förutsättningar för oss att kunna leverera affärskritiska lösningar, berättar Fredrik Stenman, VD på Nethouse i Örebro.

– I det här fallet tror vi att en ökad närvaro på Alfred Nobel Science Park i Karlskoga inte bara är nödvändigt utan också strategiskt riktigt för vårt fortsätta engagemang i och kring de uppdrag vi har inom Alfred Nobel Science Park och hos våra övriga kunder i området.

Vi ser fram emot fler samarbeten med Nethouse inom många områden och de är en viktig partner i kommande projekt, säger Peter Rendius, verksamhetsansvarig för TTC-plattformen på Alfred Nobel Science Park i Karlskoga.