Nätverket Kvinna i Industrin – om framtidens teknikutveckling​

4 september, 2019

Det krävs mod, timing och tålamod

Från vänster: Anna Töndel Alfred Nobel Science Park, Birgitta Ewerlöf Birgo, Ulrika Strand MITC, Gabriella Mast Weggeman MDH, Gabriella Banehag FKG/Elmia samt Anna Bird MITC/MDH. Foto: Gabriella Banehag.

Med temat Framtidens teknikutveckling på agendan, samlades ett 50-tal kvinnor under tisdagseftermiddagen vid Epiroc i Örebro. Erfarenhetsutbyte, kontaktskapande och mingel varvades med besök i Epirocs kontrollrum för styrning av undergroundmaskiner. Forskning visar att jämställda företag omsätter mer pengar och har högre vinst än motsvarande företag där ett kön dominerar. Ett sätt att bidra till företagens hållbara framgång och nå större balans är att stärka de kvinnor som redan arbetar i industrin. För att möta detta och skapa en arena för kunskapsutbyte och nätverkande startas det öppna nätverket Kvinna i industrin som en del av projekt Transmission. Den här träffen var den tredje i ordningen.

Genom de tre inbjudna talarna, Lina Jorheden Operation Manager vid Rocvolt, Greta d`Angelo Head of Technology vid Amexci samt Birgitta Ewerlöf vid Birgo, förmedlades verkliga historier och resor med träffsäkerhet, inspiration, prestigelöshet och en stor portion glädje och humor. Äventyr, möjligheter och tillfälligheter var några av ledorden i presentationerna.

Det pratades om elektrifiering, om möjligheterna att lösa problem med hjälp av innovation. Om utmaningen att få företagen att förstå vad Additive Manufacturing kan göra för dem. Men det handlade också om mod, timing och tålamod, om att nyttja den kompetens, den kunskap och de färdigheter som var och en besitter. Och naturligtvis om betydelsen av starka och kreativa nätverk.

Eftermiddagen bjöd också på ett spännande besök i Epirocs kontrollrum, där det visades prov på teknikens kapacitet och möjligheter när det gäller styrning av gruvmaskiner.

För kontakt och mer information om Kvinna i Industrin: anna.bird@mdh.se

Nätverket Kvinna i Industrin vänder sig till drivna kvinnor som idag arbetar som chef, mellanchef eller projektledare och har ambitionen att utvecklas i sin roll och samtidigt möta andra drivna kvinnor. Programmet arrangeras inom ramen för Transmissionprojektet – en regional kraftsamling för att stärka befintliga och potentiella underleverantörer till fordonsindustrin. MITC, Mälardalens högskola, Alfred Nobel Science Park och Örebro universitet är parter i projektet som finansieras av EUs Regionala Fond, Tillväxtverket och Regionen. Arbetet stöttas av Fordonskomponentgruppen och Swerea IVF.