Möten mellan studenter och företag är viktigt ur näringslivssynpunkt!

24 november, 2016

​Alfred Nobel Science Park, Robotdalen och Örebro universitet ställde ut på Teknikcollege Jubileumskonferens!

Ca 400 deltagare som representerade industri, utbildning och politik samlades för att fira att Teknikcollege nu har certifierat och kvalitetssäkrat utbildningar i över tio år. Dagen innehåll både ministerbesök, robotrace och prisutdelningar.

– Bland besökarna fanns såväl företag som lärare och elever representerade, vilket gjorde att vi fick en bra spridning av vad vi arbetar med och kan erbjuda, säger Kjell Fagerström, VD för Alfred Nobel Science Park. Något som Pär Lundström från Robotdalen höll med om. 

Att synas i sammanhang där det finns en tydlig koppling mellan studenter och företag är relevant för både Science Park, Robotdalen och Örebro universitet, eftersom den viktiga relationen är en framgångsfaktor till ett växande näringsliv i Örebroregionen.

img_2380