MinePap – med fokus på att utveckla en hållbar affärsmodell kopplad till det cirkulära resursflödet

8 november, 2017

MinePap – med fokus på att utveckla en hållbar affärsmodell kopplad till det cirkulära resursflödet

Under hösten 2016 genomfördes en restmaterialkartläggning inom Region Örebro Län. Vid projektredovisningen i januari 2017 identifieras ett antal möjligheter där en industris restmaterial skulle kunna vara en annan industris nyttogörare.

Ovanstående ledde till en projektansökan hos Vinnova inom cirkulär ekonomi. Detta gjordes tillsammans med Zinkgruvan och Ahlstrom-Munksjö Aspa, kring möjligheterna att titta närmare på varandras behov respektive restmaterial (grönlutslam). Projektet beviljades i september 2017 av Vinnova med motiveringen: ”Projektförslaget syftar till att hitta användning för en underutnyttjad restström från massaindustrin och på så sätt bidra till ökad industriell symbios. Projektförslaget har regional och nationell relevans”.

”Detta är ett betydande projekt då vi har möjlighet att för vår omvärld visa på cirkulär ekonomi i praktiken”, säger Ian Hamilton, Econova Recycling AB. ”Att Handelshögskolan bidrar med forskning in i projektet är mycket viktigt för oss eftersom det är det första projektet som fokuserar på cirkulär ekonomi och cirkulära resursflöden. Vi hoppas att det ska blir fler sådana i framtiden” säger Frans Prenket från Handelshögskolan.

Partners i projektet är, förutom Econova, Ecoloop, Alfred Nobel Science Park, Handelshögskolan Örebro universitet samt Zinkgruvan Mining och Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk. Projektet består av två huvudspår där varje part har olika ansvar och arbetsuppgifter. Spår ett fokuserar på det cirkulära resursflödet och de tekniska problem som måste lösas medan spår två lägger tonvikten på cirkulära ekonomiska flöden och utveckling av en affärsmodell som matchar det cirkulära resursflödet.

För kontakt/mer info om projektet:
​Ian Hamilton, Econova,​ Ian.hamilton@econova.se 
Frans Prenkert, Handelshögskolan Örebro universitet, ​frans.prenkert@oru.se
​Josef Macsik, Ecoloop, ​Josef.Macsik@ecoloop.se

​ Läs gärna mer i rapporten från kartläggningen

källa: Zinkgruvan Mining