Med målet att Örebro län ska bli Sveriges ledande drönarregion

10 november, 2017

​Med målet att Örebro län ska bli Sveriges ledande drönarregion!

Utifrån den drönarstrategi som håller på att tas fram inom Region Örebro län ser man näst intill oändliga möjligheter med drönartekniken som bärare av annan teknik. Nu jobbar man för att regionen ska bli ledande på området, med ett näringsliv i framkant, en hög acceptans hos medborgarna och en strävan efter att etablera en drönarhub för logistikområdet.

Jan betonar att ”allt händer fruktansvärt snabbt inom drönartekniken och man upplever att man hela tiden ligger 2:a eller 3:a”. ”Jag ser att vi behöver samarbeta för att kunna genomföra de förslag på aktiviteter och idéer som har framkommit”, fortsätter Jan som ger exempel på byggande av ett testcenter, pilotprojekt inom offentlig verksamhet och/eller näringsliv, utbildning, marknadsföring och ett fungerande luftrum.

Regionen verkar inom en rad områden när det gäller utveckling och användning av drönartekniken, bl a inom trafik & samhällsplanering, näringslivsutveckling, utbildning & arbetsmarknad, energi & klimat, kultur & ideell sektor samt välfärd & folkhälsa. Genom att använda drönare kan man t ex nya arbetsformer och marknadstillväxt, dör det i många fall handlar om nya verksamheter som effektiviserar samhällsfunktioner.

Möjligheterna begränsas enbart av var fantasi. Det som dock sätter stopp i verkligheten är okunskapen om drönarteknikens funktioner, hotet mot den mänskliga integriteten, mot flygplatser och luftrummet samt de stränga regler som finns. Men hur spännande vore det inte att se flygande hjärtstartare, drönare som mäter radioaktivitet, som levererar mediciner och andra saker eller varför inte som personliga tränare, konstverk och fyrverkerier!

Har du som företagare funderat på hur du ser på din chanser, möjligheter och hot kring drönare?
​Har du spännande idéer och förslag på hur man kan jobba?

Kontakt Region Örebro län/Drönarstrategin: ​jan.berglof@regionorebrolan.se 

Jan Berglöf, Region Örebro län besöker oss på First Friday – om Drönare i vardagen.