Med användarperspektivet i fokus levererade ungdomar från Teknikcollege smarta och innovativa lösningar!

27 maj, 2016

Sven Larsson, ordförande i Alzheimerföreningen, hade lämnat in flera behov och önskemål som han ville se lösningar på. Nu fanns han på plats i Kulturama på Tullängskolan för att se och höra hur elever från Lindeskolan, Alléskolan och Tullängskolan (Teknikcollege) hade tagit sig an utmaningarna.

Innovationstävlingen innebar 15 minuters pitch för respektive lag/skola inför en jury bestående av representanter från Robotdalen, Örebro universitet och Saab Dynamics. Kriterierna man tittade på var bl a graden av nyskapande, innovativ höjd, förmågan att använda teknikvetenskapliga metoder för att lösa problem samt kommunikation.

Juryn motivering för vinnande idé löd ungefär såhär: ”En produkt som kan realiseras inom en rimlig tid och som har en genialisk enkelhet. En bonus att man i gruppen har tittat på hela processen och inkluderat en marknadsundersökning”. GRATTIS till vinnande lag från TULLÄNGSKOLAN! Deras lösning svarade upp till behovet ”fjärrkontrollsproblem med för många små knappar” som genialiskt löste med ett smidigt tillbehör som ”tar bort” onödiga knappar. Priset var ett VIP-besök på Saab Dynamics i Karlskoga samt ett besök på Alfred Nobelmuseet.

Denna satsning har varit ett samarbete mellan TeknikcollegeRobotdalen och Alfred Nobel Science Park.

TC_Sven Larsson

Sven Larsson ger sin feedback på presenterade lösningar.

TC_vinnande fjärrkontroll

Den vinnande lösningen – ett tillbehör till fjärrkontroll som minimerar antalet knappar att använda.