Mat och måltid

Kluster, laboratorier och förpackningar

Området för Mat och måltid kan idag delas in i ett flertal delområden. De som anses viktigast idag och som vi lägger fokus på är:

  • Grönt kluster (måltidsmöten)
  • Måltidslaboratorium
  • Förpackningar (kartong)

Övergripande mål med profilområdet är att utveckla ett kluster för näringslivet med fokus på måltid. Från näringslivet finns relevanta aktörer såsom: LRF, LRF Konsult, Hushållningssällskapet, Växa, Jordbruksaktuellt, Svea jord&skog, Biototal, Tornum, Frökontrollen, Örebroporten, Lantmännen, ICA, Astrid Lindgrens värld, Billerud Korsnäs m fl.

Forskningen på Örebro universitet återfinns inom Grythyttan, måltidsekologer samt AASS. Samarbeten med Green Innovation Park i Uppsala samt Vreta kluster håller på att etableras.