Mat- och klimatsmart

Food Tech

Missa inte uppföljaren!

Food Tech är eventet där du får smaka, känna, lyssna och ta del av framtiden – den självklara mötesplatsen för dig i branschen. Innovation är avgörande för att driva världen framåt och idag ser vi hur digitaliserade och tekniska lösningar tar allt större plats även inom Food Tech industrin.

Food Tech är ett framtidsorienterat samarbete mellan Alfred Nobel Science Park och Di Digital där de mest innovativa Food Tech bolagen, makthavarna och investerarna möts för att sätta ljus på nya digitala lösningar. 11 mars 2020 samlas vi för tredje gången på Konserthuset i Örebro för att diskutera framtiden, utbyta idéer, lyssna på framstående talare och framförallt avnjuta en rafflade pitchtävling mellan de hetaste startupbolagen inom Food Tech.

Läs mer om program och upplägg samt anmäl ditt intresse på: foodtech.di.se

Ta gärna del av vår inspirationsfilm (svenska).

Inspirationsfilm (Engelska).

Måltidslaboratorium

Visionen är att skapa en internationell konkurrenskraftig innovationsmiljö i form av ett Måltidslaboratorium där forskning och näringsliv samverkar kring produktion, konsumtion och logistik inom området Mat och måltid.

Syftet är att skapa en innovativ, forskningsinriktad plattform som ska interagera med det omgivande samhället, såsom näringsliv och offentlig sektor, för att stärka regionen ytterligare. Ett kompetens- och kunskapsnätverk med fysiska inslag.

 

 

 

Global utmaning

Vi står inför en global utmaning. När befolkningen år 2050 beräknas uppgå till 9 miljarder människor kommer befintliga odlingsmarker inte räcka till. Urbaniseringen leder till att städerna växer, vilket tillsammans med befintligt jordbruk medför stora miljökonsekvenser. Nya innovativa lösningar behöver hittas, därför har en förstudie nyligen genomförts.

En del av lösningen på försörjningsfrågan är starka innovationsmiljöer där det finns en samverkan mellan universitet, näringsliv och offentliga aktörer. En miljö som vi ser skulle kunna skapas i vår region inom området för Mat och måltid. Plattformen för samverkan skulle kunna vara just genom ett Måltidslaboratorium. Spännande är också att kunna koppla på ett av våra andra profilområden, Avancerad tillverkning, genom 3D-printad mat utifrån hållbara livsmedel såsom mjöl av insekter, gräs och alger.

Att mat handlar om så mycket mer än att bara bli mätt är av stor betydelse när vi tittar på hela situationen kring mat- och måltid. Det handlar inte bara o smak och doft utan också om ett hållbart miljötänk, återbruk och framtida alternativa livsmedel.

80 % av svenskarna är matintresserade men vardagsmaten består ändå av endast 10 olika maträtter (i snitt). Och den tar inte mer än 36 minuter att tillaga.

Insekter och förpackningar

Att skapa klimatsmart protein i form av insekter är den del av Måltidslaboratoriet som har haft störst utväxling under förstudietiden. Internationellt kan man också se en trend i att skapa smarta förpackningar som ändrar färg när hållbarheten är på väg att gå ut.