Örebros näringsliv har ett starkt intresse för logistikfrågor

Logistik

Logistik är ett viktigt område för Alfred Nobel Science park. ANSP samverkar med Örebro universitet, Region Örebro län samt BRO-Business Region Örebro för att utveckla logistik ytterligare. Örebroregionen har en lång tradition som logistikcentrum och ligger i framkant vad gäller:

-Attraktiva etableringslägen
-Välutvecklad infrastruktur
– Forum för logistik är arenan för ett starkt näringsliv med intresse för logistikfrågor
– Forskning och utbildning inom logistik och transportsystem  vid Örebro universitet.
-Hållbara och innovativa godstransportlösningar till, från, inom och genom Örebroregionen.
Arbetet omfattar alla trafikslag: flyg-, järnvägs- och vägtransporter samt samarbete med för regionen viktiga hamnar.

Den demografiska mittpunkten finns i möjliggör för företagen att kunna erbjuda sina kunder en hög leveransservice över hela Skandinavien. Det finns en välutvecklad infrastruktur med Nordens logistiska järnvägspunkt i Hallsberg. De stora vägarna E18, E20 och Bergslagsdiagonalen har sina stråk genom regionen. Inte minst Örebro fraktflygplats är under stor utveckling.

Örebroregionen placerar sig på 2:e plats i Intelligent Logistiks ranking av Sveriges bästa logistiklägen 2016! Autonoma, digitaliserade och intelligenta produktionssystem där logistik ingår lyfts fram som en prioritering i Region Örebro läns innovationsstrategi 2017.