Konkreta tips möter deltagarna vid automationsseminariet

10 mars, 2020

Hur kan man ta nästa steg mot flexibel robotautomation?

Christopher Sund inleder dagen. På skärmen visas involverade parter.

Christopher Sund, Alfred Nobel Science Park, presenterar dagen inför fullsatt sal.

Börja enkelt och hoppa aldrig över förarbetet – så lyder några av råden till deltagarna i den fullsatta lokalen hos Epiroc, då seminariet om automation av korta serier och flexibel robotautomation anordnas av Alfred Nobel Science Park genom Transmission-projektet.

Syftet med seminariet är att deltagarna ska inspireras och lära sig mer om utmaningar och lösningar relaterat till automatisering och robotisering av korta serier. Helt enkelt hur man kan ta stegen mot flexibel robotautomation.

– Otroligt kul att se så många engagerade och aktiva deltagare, säger Christopher Sund, projektledare vid Alfred Nobel Science Park.

Dagen bjuder på ett flertal talare som delar med sig av erfarenheter, lärdomar, tips, möjligheter, framgångsfaktorer och fallgropar. Många av diskussionerna som uppstår handlar om hinder eller svårigheter i samband med en robotinstallation. Olika erfarenheter visar att det kan vara allt ifrån ”inte alls svårt” till ”jättesvårt”. Någon uttrycker att det är ett måste att robotisera för att vara konkurrenskraftig och flera är positiva samt ser en ökad produktion, kvalitet, arbetsmiljö samt stabilitet.

Information om Robotlyftet är en uppskattad punkt på programmet. Robotlyftet är ett stöd till små och medelstora industriföretag för utvärdering och utveckling inom automation och robotisering och en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. En riktigt bra möjlighet för den som vill ta nästa steg mot robotautomatisering.

En av deltagarna vid seminariet är Peter Kluge, VD vid Robustus Wear Components i Hallsberg. Robustus har specialiserat sig på komplexa detaljer i korta serier, t ex maskinstativ och axlar till papperskonverteringsmaskiner, komponenter till bergborrmaskiner, lastmaskiner samt ett flertal andra applikationer. Idag är Robustus leverantör till ett flertal stora industriföretag.

Visar en av deltagarna, Peter Kluge, vid seminariet.

En av deltagarna vid seminariet är Peter Kluge, VD vid Robustus Wear Components i Hallsberg.

– Min upplevelse av dagen så här långt är mycket positiv. Bra upplägg med konkreta tips. För vår del, som idag har en robot, är vi väldigt intresserade av den analyshjälp som Robotlyftet erbjuder, säger Peter och betonar att små serier för någon kan vara stora serier för någon annan.

Vad är då små serier? Philip Holst, Prevas, delar upp detta i två delar: antingen handlar det om återkommande produkter som varierar i mängd och utförande (små batcher), eller så pratar man om ett litet antal som sällan eller aldrig återkommer (s k enstycksproduktion).

Kostnader och säkerhet är aktuella ämnen som diskuteras. Flera av talarna betonar vikten av att göra en riskanalys och en bedömning utifrån den. Vad man sen kommer fram till är inte svart eller vitt, det finns helt enkelt inget ja eller nej. Generellt lyfter alla fram betydelsen av att göra ett noggrant förarbete, nyttja extern kompetens och bestämma hur och vad det är som ska mätas, d v s vad som är målet med automatiseringen. Utan utgångspunkt går det inte att mäta resultatet.

Det handlar om att anpassa automatiseringen efter verkligheten och inte tvärtom och det finns sätt som man kan använda sig av för att göra robotautomation både enklare, snabbare och mer tillgänglig. Publiken får även med sig verktyg och lärdomar relaterat till kostnadseffektiv lågvolym och högmixproduktion genom flexibel automation.

Åsa Forsmark Tolkstam från Stoneridge Electronics, som bl a producerar elektronik till lastbilsindustrin, är en av få kvinnliga deltagare.

– Vi arbetar idag med en del robotar men vi behöver hela tiden utveckla vår produktion och ligga i framkant och då är den här dagen väldigt bra med handfasta tips, kontaktvägar och erfarenhetsutbyten. Exempelvis behöver vi i nuläget hitta ett sätt att automatisera ett moment där två enheter ska limmas ihop, berättar Åsa med stort engagemang och betonar att teknik är kul.

Åsa säger vidare att det intressant att se vilka delar man ska automatisera, ibland är det kanske bara en del av helheten – det som är enkelt.

Implementering av UR-robotlösningar i produktionen samt projekt för montering av mekaniska låscylindrar med hjälp av en programmerbar Yumi-robot inspirerar och utökar kunskaperna kring vad man kan göra.

Avslutningsvis bjuder Epiroc in till ett besök i kontrollrummet för den digitala gruvan, där besökarna får se hur Epiroc kan öka säkerheten, effektiviteten och förbättra produktionen med automatiserad gruvdrift.

Det här är Transmission

Alfred Nobel Science Park, Mälardalens Högskola, MITC och Örebro universitet har, med stöd av Region Sörmland, Region Örebro, Eskilstuna kommun, Lindesbergs kommun och Eus regionala fond, i TransMissionprojektet, gemensamt tagit sig an de utmaningar teknikskiftet innebär. Syftet är att befästa en konkurrenskraftig fordonsregion genom att stötta berörda aktörer i övergången mot fossilfria, eldrivna transporter, med stark inriktning på leverantörer.

Strategin är att möta företagen där de står och erbjuda utvecklingsåtgärder som möter deras behov, på kort och lång sikt.

Kontakt: Christopher Sund, projektledare vid Alfred Nobel Science Park ​christopher@alfrednobelsp.se