Kompetensförsörjning för att bli en attraktiv arbetsgivare kräver samarbete

1 juni, 2018

​Kvalitet och säkerhet står i centrum för Nobel Biocare

Foto tillhörande Nobel Biocare i Karlskoga.

– Det allra mest avgörande för Nobel Biocares framtid är kompetensförsörjning. Främst söker vi CNC-operatörer, berättar Anna Post Skoog vid Nobel Biocare i Karlskoga.

Nobel Biocare är ett världsomspännande företag som tillverkar tandimplantat i titan. Man hade helt enkelt funnit att just titan hade en unik förmåga att växa samman med ben.

Anna inleder veckans sista dag med att en spännande presentation kring kompetensförsörjning kopplat till industrin i Karlskoga och betonar utmaningen att hitta rätt kompetens till ett växande behov av arbetskraft. På Nobel Biocare ser man en trolig fördubbling av sin verksamhet inom en snar framtid och då krävs tillskott när det gäller såväl maskiner som människor och lokaler.

– Kompetensförsörjning handlar om att arbeta med faktorer som gör arbetsplatsen attraktiv, helt enkelt sånt som lockar till att arbeta just hos oss. Men för att lyckas med matchningsfrågan behöver vi samarbeta, säger Anna.

Exempelvis så tog man initiativ till ett så kallat ”företagssafari”, där man inledningsvis gick ut och tillfrågade studenterna om vad som skulle kunna locka den till att börja jobba i Karlskoga. Därefter startade man ett samarbete med några företag i regionen och anordnade en studiebesöksresa till dessa. Ett mycket lyckat projekt som man nu gör en uppföljning på. I samband med projektet startades också Västra Berglagens Industriförening med involverade företags VD´s och chefer i syfte att få till ett mer organiserat samarbete. De åtta grundarföretagen har tillsammans ca 2 300 anställda i Karlskog och jobbar bl a med utbildningsfrågor som ett prioriterat område.

– Att titta på företagets värden såsom hållbarhet, ideologi, miljötänk, socialt ansvarstagande, ledning och förmågan att se individen är faktorer som ligger högt på listan över hur ett attraktivt företag ska vara, avslutar Anna Posth Skoog och välkomnar ännu en gång till samarbete för att gemensamt lösa framtida kompetensförsörjningsfrågor.

​Nobel Biocare

​Företagssafari i Karlskoga – film producerad av Business Region Örebro