Kalender

Välkommen att ta del av de aktiviteter som anordnas vid Alfred Nobel Science Park. Det kan vara seminarier, föreläsningar, nätverksträffar, invigningar eller andra tillställningar.

23 Jan Seminarium om Robotisering av lantbruket

Under 2017 har Alfred Nobel Science park tillsammans med Robotdalen arbetat i projektet ”Automatisering av jordbruket”.

Syftet har varit undersöka potentialen för effektivare lantbruk med hjälp av automatisering. Projektet har delfinansierats av Länsstyrelsen.

Ett antal lantbrukare har intervjuats om vilka arbetsmoment på gården som skulle kunna ersättas av en robot för att frigöra tid och på så sätt leda till effektivisering. Nu har vi vidareutvecklat några av idéerna som lantbrukarna lyfte fram. På seminariet presenteras två robotar som kan användas för att testa idéerna i praktiken.

Vi diskuterar även hur vi kan gå vidare i arbetet med att fånga upp och realisera idéer om hur lantbrukarna kan frigöra tid och spara pengar genom att få tillgång till ny teknik.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!
(se inbjudan)

Robotisering av lantbruket, 23/1 2018.