Kalender

Välkommen att ta del av de aktiviteter som anordnas vid Alfred Nobel Science Park. Det kan vara seminarier, föreläsningar, nätverksträffar, invigningar eller andra tillställningar.

05 Nov Informationsträff om möjligheter för industriföretagen i Nora – 5 november
Bilden visar gamla tågstationen i Nora. Ånglok med vagnar samt stationsbyggnad.

Nora gamla tågstation. Fotograf Klas Brynte.

Denna aktivitet sker i samarbete mellan Nora kommun och regionala aktörer, som verkar för att stödja företag och entreprenörer med koppling till industrin.
Syftet med mötet är att informera om vilka möjligheter det finns för företag i dessa coronatider, men också ge en generell bild över vilka möjligheter det finns att tillgå från offentliga aktörer.

I Region Örebro jobbar vi tillsammans.

AGENDA

 • Vi börjar med lunch.
 • Introduktion Cecilia Lundkvist Sundin, näringslivsutvecklare Nora, och Lisa Virén, utvecklingsledare Region Örebro län.
 • Vilka möjligheter erbjuder regionens aktörer:
  ALMI
  Alfred Nobel Science Park
  BRO
  CompCor
  Örebro universitet
  Region Örebro län
 • Vilka stöd finns att tillgå på nationell nivå, Region Örebro län (Lisa Virén).
 • Diskussion
 • Uppföljning

För de som deltar fysiskt på plats, börjar vi med lunch kl 12.00. Den digitala sändningen börjar ca kl 13.00 Anmälan för deltagande och lunch skickas till Christopher Sund, christopher@alfrednobelsp.se
Ange hur många som ska delta, vilket företag ni representerar samt om ni önskar delta digitalt eller fysiskt och då äta lunch.

Bilden visar logotyper för Nora kommun, Region Örebro län, Almi, Örebro universitet, Business Region Örebro samt Alfred Nobel Science Park

Logotyper arrangörer.

10 Nov Nobel talks 10/11 – ”Autonoma robotsystem – sci-fi eller verklighet?”

Nobel talks är lunchseminariet som förenar lunch och diskussion i en skön blandning. Vi uppmärksammar det regionala näringslivet, den offentliga sektorn och den framstående forskning som finns i regionen.

Under en timme delar vi erfarenheter, ny kunskap, framtida inspel och diskussioner som förhoppningsvis föder idéer och möjligheter till samarbeten och innovationer. Novemberseminariet har temat ”Autonoma robotsystem – sci-fi eller verklighet?”. Medverkande gäster är Arho, Epiroc samt forskningsenheten AASS vid Örebro universitet.

För information: helena@alfrednobelsp.se

>> VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!