Inom ramen för Visual Sweden utvecklar nu visualiseringsföretaget Interspectral i samarbete med Alfred Nobel Science Park och Tillverkningstekniskt Centrum i Karlskoga ett specialanpassat visualiseringsverktyg

17 februari, 2017

​Alfred Nobel Science Park och Tillverkningstekniskt Centrum (TTC) i Karlskoga har inlett samarbete med visualiseringsföretaget Interspectral inom ramen för Visual Sweden.

Interspectral utvecklar ett specialanpassat visualiseringsverktyg, där Bofors Test Center i Karlskoga, genom samarbetet i Tillverkningstekniskt Centrum (TTC), har genomfört själva scanningen. Visual Sweden bidrar härmed till att medicinsk teknik flyttar in hos Siemens. Siemens Industrial Turbomachinery tillverkar turbindelar genom en mängd tekniker, en av dessa är 3D-printning. I Finspång har man Sveriges största installation av 3D-skrivare för metall och nu ska visualiseringen av 3D-röntgen förbättra Siemens tillverkningsprocesser.

Inom ramen för Vinnväxt-initiativet Visual Sweden ska nu visualiseringsföretaget Interspectral utveckla ett specialanpassat visualiseringsverktyg för att förenkla kvalitetskontroll av Siemens 3D-printade turbindelar.

”3D-printing av metallkomponenter, även kallat additiv tillverkning och 3D-röntgen är två avancerade tekniker som sammanförs för att på så sätt hitta nya vägar att lösa och verifiera en ny generation av produkter. Tack vare samarbetet mellan företagen och akademin inom TTC och den breda kunskapen som finns där går detta att omsätta i praktiken och ifall något företag är intresserade av att testa någon av dessa tekniker på just sina produkter så finns TTC där för att möjliggöra detta vilket detta projekt är ett bra exempel på. Bofors Test Center som äger 3D-röntgenutrustningen och deras specialist, Rebecka Eriksson, på området har hjälpt Siemens och Interspectral med att utvärdera huruvida 3D-röntgen med hjälp Interspectrals visualiserings och bildanalyslösningar kan fungera som en komplett valideringslösning mot 3D-printade komponenter innan de går till serieproduktion”, säger Edvin Resebo, Alfred Nobel Science Park.

Siemens anläggning för additiv tillverkning ligger i framkant både i ett svenskt och internationellt perspektiv. Precisionen i tillverkningen kan leda till upp till tio gånger snabbare tillverknings- och reparationstider, och förkortar utvecklingscyklerna från år till månader eller veckor. Inom ramen för projektet ”Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen” kommer nya interaktiva verktyg utvecklas som skall göra det enklare att analysera och presentera kvalitetskontroller med hjälp av 3D-röntgen.

”Att vi nu bidrar till att teknik från ett område kan överföras till ett annat, är ett utmärkt exempel på det Visual Sweden vill stimulera, ett Östergötland som i kraft av sina styrkor inom visualisering och bildanalys samarbetar kring behov och bryter ny mark på ett sätt som uppmärksammas nationellt och internationellt”, säger Anders Carlsson, Processledare på Visual Sweden.

Visual Sweden bidrar med 500 000 kronor. Siemens, Interspectral och Alfred Nobel Science Park bidrar med eget arbete och andra insatser motsvarande 1 miljon kronor.

Bild från Siemens. Källa: Visual Sweden

För ytterligare information:
Edvin Resebo, projektansvarig 3DTC, Alfred Nobel Science Park,
0761-27 85 55www.alfrednobelsp.se
Anders Carlsson, processledare, Visual Sweden, 0705-38 89 08
Thomas Rydell, VD, Interspectral, 0707-73 17 09

Bakom Visual Sweden står Linköpings universitet, Region Östergötland, Linköpings och Norrköpings kommuner, ett 50-tal företag och ett flertal statliga verk och myndigheter med säte i regionen. Satsningen har möjliggjorts genom långsiktig finansiering från Vinnovas Vinväxt-program från och med 2016 och tio är framåt.

Se ursprungligt pressmeddelande på www.visualsweden.se/press