Innovationsstödsystemet – hur kan vi utveckla gemensamma erbjudanden så att det blir tydligt för kunden?

17 februari, 2017

Ett fungerande innovationsstödsystem som är till för kunden!

Alla vi som arbetar i systemet behöver veta vad vi själva erbjuder, men också vad alla andra erbjuder så att kunden, entreprenören, företagaren eller innovatören kan lotsas rätt och få den hjälp som han eller hon behöver.

Tillsammans behöver vi jobba för en ökad tydlighet och överblick över allas gemensamma tjänster och erbjudanden. Ett steg i den riktningen är tagen i samband med att de flesta aktörer på området träffades för att diskutera fortsatt arbete utifrån en påbörjad kartläggning. Förarbetet som gjordes, innebar att 14 aktörer i Örebro under en vecka intervjuades och analyserades med avseende på deras syfte, erbjudande, målsättning och perspektiv avseende samverkan.

Därefter träffades under några timmar innovationsakötrerna Almi, Alfred Nobel Science Park, Coompanion, Drivhuset, LRF, Länsstyrelsen, Nyföretagarcentrum, Örebro universitet Holding AB, Inkubera, ÖU innovationskontor, ÖU Kick Start, Robotdalen, Start Up Örebro m fl för att prata om hur man gemensamt kan bidra till en djupare samverkan som gynnar kunden.

Frågor som dök upp var bl a: Vilka är vi? Vem gör vad? Vad gör vi bäst? Vad gör ngn annan? och så vidare. Detta relaterat till de områden inom vilka dessa tjänster erbjuds: Rådgivning, utbildning, nätverk, patent, coachning, lokaler, bidrag, lån, investeringskapital, Marknadsföring, forskning.

Samtliga poängterar att prestigelösheten är viktig – att kunna skicka kunder mellan varandra, och inte ”hålla på dem” inom den egna organisationen. Likaså är man eniga om att det finns ngt för alla, oavsett var i processen man befinner sig och det är inte kunden/entreprenören/företagaren som ska behöva veta exakt vem som gör vad – det är aktörerna i systemet som ska veta vem som gör vad och utifrån det kunna lotsa kunden rätt.

Med andra ord är det ytterst relevant att veta vad alla gör och hur man tar del av varandras kompetenser! Satsningen på innovationer i vår region är stor och det är viktigt att det finns aktörer som möter upp dessa och tar dem vidare så att nya affärsmöjligheter kan utvecklas som gynnar regionen och nationen.