Ingela från Alfred Nobel Science Park inbjuden att prata samverkansmöjligheter på kick off för doktorander

10 september, 2019

​Alfred Nobel Science Park gästar forskningsprojekten Newbreed och Successful Ageing vid Örebro universitet

Ingela Ernestam, profilområdesansvarig för Hälsa, vård och omsorg vid Alfred Nobel Science Park.

– Jag ser att vi kan bidra till företagens utveckling genom den forskning som finns att tillgå på Örebro universitet, säger Ingela Ernestam, profilområdesansvarig för området Hälsa, vård och omsorg vid Alfred Nobel Science Park.

På torsdag 12 september föreläser Ingela på höstens kick off för 30-talet doktorander och deras handledare inom Newbreed och Successful Ageing vid Örebro universitet. Dessa forskningsprojekt arbetar tvärvetenskapligt kring åldrande.

Ingela, varför är den här satsningen så viktig att vara delaktig i?

– Utifrån vårt uppdrag som science park, det vill säga att vara länken mellan akademi, företag och det offentliga, kan vi på det här sättet tydliggöra hur dessa doktorander kan komma i kontakt med företag och vidare in den offentliga sektorn, berättar Ingela. Vi vill öka samarbetet med forskarna och på så sätt kunna bidra med att utveckla teknologi och lösningar som möter behovet av ett tryggt, självständigt och delaktigt liv på äldre dar, fortsätter Ingela.

Kan du ge några konkreta exempel på samarbetsområden?

– Samverkan kan ske genom befintliga case, och det är också intressant om forskarna kommer med egna uppslag och idéer på samarbetsområden. Ett konkret exempel på samarbete mellan hälsa och mat- och måltidsområdet, där vi kommer att testa en app kopplad till proteinrika livsmedel i form av desserter och mellanmål. Ett annat exempel är ett kommande projekt gällande effekthemtagning och vad nyttan med välfärdsteknik är för olika intressenter och på olika nivåer. Här spelar Alfred Nobel Science Park en viktig roll, utifrån vårt uppdrag inom hälsa och jag vill än en gång betona att det finns otroligt mycket att utveckla och stärka, för både företagen och forskarna, bara man vet om varandra, avslutar Ingela.

För kontakt och mer info:​ ingela@alfrednobelsp.se alt 070-899 06 03

Det här är Newbreed och Successful Ageing

Forskarskola vid Örebro universitet inom ovan nämnda områden, i år med fokus åldrande utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Målet är att arrangera fler seminarier där doktoranderna från bägge forskarskolorna kan mötas och diskutera sin forskning utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Fler aktiviteter är redan inplanerade.

För mer info om Successful Ageing: ​eleonor.kristoffersson@oru.se alt 073-947 18 59

Text och bild: Helena Stenhem