Industrikartläggning MIND

Matrix for Industrial Network Development

Följande 8 teknologiområden eller rubriker har valts ut för att användas i kartläggningen.

 

Alfred Nobel Science Park har genomfört förstudieprojektet MIND, Matrix for Industrial Network Development, för att testa en metod för industriell kartläggning, samt ge förslag för vidare industriell utveckling.

Förstudien syftar till att ge en tydligare och mer träffsäker bild av var tillverkningsindustrin i regionen är och ser på sin framtida utveckling utifrån teknikområden kopplat till Industri 4.0. I uppdraget finns tre leveranser, en kartläggning av nuläge, ge förslag rörande en industriell HUB, en organisation för industriell utveckling, samt ge en RoadMap för industriell utveckling och skapande av ovan nämnda HUB.

Finansiärer av projektet: Region Örebro Län, Alfred Nobel Science Park, Örebro kommun samt Karlskoga kommun.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet (pdf).

Du kan också ta del av slutseminariet i efterhand. Här presenterar Christopher Sund, projektledare MIND, resultatet av kartläggningen.

 

I den här filmen presenterar Christopher Sund en RoadMap för industriell utveckling. Det blir också en efterföljande diskussion med frågor från publiken.

 

Här kan du se Göran Backlund från Saab Dynamics berätta om företagets verksamhet.

 

Lena Delbom, som jobbar med affärsutveckling och innovation på ABB, delar här med sig av företagets arbete.

Christopher Sund Delprojektledare Transmission +46 (0)76 771 75 55 christopher@alfrednobelsp.se