Hur kan automatisering av jordbruket förbättra verksamheten?

19 juni, 2017

Genom förstudien ”Automatisering av jordbruket” som beviljats medel från Länsstyrelsen (LST), hoppas Alfred Nobel Science Park hitta områden och lösningar till de problem och behov man stöter på inom lantbruket. 

Förstudien involverar ett tiotal lantbrukare, som besöks och intervjuas utifrån frågeställningen ”Hur kan lantbrukare bli bättre med hjälp av robotar?”. Genom ett nära samarbete med Hushållningssällskapet, LRF och LST hoppas man på att förstudien ska mynna ut i förslag på lösningar som svarar upp emot de problemområden som identifieras under intervjuerna och förhoppningsvis kan kommande projekt involvera såväl forskning som fler parter ur näringslivet.

För kontakt och mer information, Pär Lundström projektledare Autonoma system Alfred Nobel Science Park, par@alfrednobelsp.se alt 076-580 91 47