Hela värdekedjan finns på plats – hur kan vi ta fram en gemensam agenda för gruvindustrin i Bergslagen?

7 maj, 2018

Hela värdekedjan finns på plats – hur kan vi ta fram en gemensam agenda för gruvindustrin i Bergslagen?

Foto tillhörande Epiroc.

Strategisk innovationsagenda i bakgrunden när Vår framtida gruva* i Bergslagen diskuteras. Det finns en stark tro på den egna regionen och vi ska vara stolta över det vi har och för det vi är. Historiskt sett har det funnits en ansenlig mängd gruvor i Bergslagen, till att det idag finns tre aktiva som har fokus på metallbrytning. Helt klart är att något har pågått under en längre tid och nu vill man genom projektet ”Vår framtida gruva” kartlägga nuläget och hitta former för samarbete och klusterbildning.

Tack vare ett stort engagemang hos projektparterna Epiroc, Zinkgruvan Mining, Örebro universitet och Alfred Nobel Science Park tillsammans med inbjudna aktörer lyckades man under en förmiddag påbörja arbetet med att formulera gruvindustrins framtida utmaningar, möjligheter och styrkor.

– Det är fantastiska möjligheter för oss att få vara med i detta, vi tror att det är framtiden och vi villnaturligtvis vara med och forma den, säger Agne Ahlenius, VDpå Zinkgruvan Mining.

Styrkor och möjligheter

En styrka är bredden, att det finns allt ifrån stora produkttillverkare till gruvor och mer avancerad forskning av hög internationell kraft. Kombinationen av små och stora företag, framstående forskning och extrem spetskompetens gör att förutsättningarna för att kunna bygga ett konkurrenskraftigt gruvkluster i Bergslagen är mycket goda.

Att regeringen vill satsa på testbäddar ser man inom projektet som mycket positivt, då flera av verksamheterna idag skulle kunna ses som sådana.

– Det är inte så att vi saknar testbäddar egentligen, det är väl bara det att de inte är så synliga och kommunicerade, och vad är egentligen definitionen av testbäddar?”, säger Mikael Ramströmpå Epiroc.

Att sy ihop mötesplatser, samarbeten och utbilda såväl allmänhet som kommuner och därmed lyfta kunskapsnivån kring gruvans verksamhet ses som centralt. Idag satsar man över lag mycket kraft på säkerhet och produktion, något man behöver bli bättre på att lyfta.

Projektet räknar med att kunna presentera en agenda i slutet av 2018, med riktlinjer för fortsatt gemensamt arbete.

Kontakt:

Mikael Ramström, Epiroc, mikael.ramstrom@epiroc.com 070-639 13 03
Pär Lundström, Alfred Nobel Sceince Park, par@alfrednobelsp.se 076-580 91 47

projektet finansieras av  Strategiska innovationsprogrammet STRIM, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten