Hälsa

Omsorg • Sjukvård • Livsmedel

Området för hälsa, omsorg och livsmedel är i nuläget pausat, vilket innebär att vi inte arbetar aktivt med detta.

Hälsa handlar om  hälsa och välmående genom hela livet. Här  testas, utvecklas produkter och innovativa lösningar utifrån ett quad-helix perspektiv.

Omsorg och sjukvård

Gentemot omsorgen och sjukvården har vi arbetat aktivt för att hitta nya innovativa lösningar som möter den demografiska utmaningen. Tillsammans med framstående forskning och företag har vi bidragit till att  den seniora befolkningen samt personer med funktionsvariation kan fortsätta leva ett  tryggt, självständigt och aktivt liv.

Under senare år har vi utvecklat ett nära samarbete med olika fastighets- och bostadsbolag, där vi genom att integrera teknik, kopplar ihop verksamhet och fastighet.

Tillsammans med AI Impact Lab vid Örebro universitet har vi arbetat för att skapa ett mer IoT-sammankopplat Örebro. Örebro universitet levererar världsledande forskning inom bland annat AI och intelligenta system, Forskarskola med 30-tal doktorander kring åldrandet (tvärvetenskapligt) samt kring området för etik och socioteknik (Handelshögskolan).

Testbädd

Vi har testat och utvecklat tekniken på ett strukturerat sätt via Testbädd äldre och funktionsnedsatta. Testbädden är ett samarbete mellan oss och Örebro kommun. Under 2021 finns planer på att bredda denna, till att bli en regional testbädd i samverkan och där länets alla kommuner deltar.

Vi har sedan 2012 erbjudit en fysisk plats via den innovativa lägenheten på Ängen. Där företag, forskare och offentlig sektor har kunnat mötas för tester, showcase, utveckling och samarbete. Lägenheten har varit ett samarbete mellan ANSP, Örebro kommun, Länsgården Fastigheter AB och Örebro universitet. Under senvåren 2021 togs beslutet att inte driva verksamheten i forsknings- och innovationslägenheten vidare.

Läs mer om Testbädd Äldre och funktionsnedsatta.

Se vår inspirationsfilm om Ängen här (YouTube).

The Inspiration Movie with English Subtitles (YouTube).

Inom livsmedel har det handlat det om produktion, förädling och konsumtion av livsmedel.

Kontakt: Christina Åhlstedt, vd, christina@alfrednobelsp.se