Hälsa, vård och omsorg

för ett aktivt, hälsosamt och självständigt liv

Inom profilområde Hälsa, vård och omsorg arbetar vi till stor del med frågor som rör äldre och personer med funktionsvariation, bl a genom testbädd Äldre och funktionsnedsatta samt forsknings- och innovationslägenheten på Ängen. Vi arbetar också övergripande med medicinfrågor. Målsättningen är att underlätta för målgruppen att leva ett aktivt, hälsosamt och självständigt liv i hemmiljö. Området har en stark anknytning till framstående forskning inom AASS (Tillämpade Autonoma Sensorsystem) på Örebro universitet.

Det senaste programmet inom området är Smart Blocks – där vi går från att utveckla teknik och boendelösningar i en lägenhet till att omfatta hela kvarter, både inne och ute. Trygghet, självständighet och livsglädje är i fokus hos de boende. Parter i detta är, förutom ANSP, Örebro universitet, Örebro kommun samt Länsgården Fastigheter AB.

Företag som arbetar med innovativa tekniska lösningar för äldres hemmamiljö, har en unik möjlighet att visa upp, testa och utveckla produkterna i Ängens forsknings- och innovationslägenhet och/eller att medverka i testbädden Äldre och funktionsnedsatta.

> Läs mer om Testbädd Äldre och funktionsnedsatta.

Se vår inspirationsfilm om Ängen här (YouTube).

The Inspiration Movie with English Subtitles (YouTube).