Hälsa, vård och omsorg

för ett aktivt, hälsosamt och självständigt liv

Inom profilområde Hälsa, vård och omsorg arbetar vi till stor del med frågor som rör äldre och funktionsnedsatta, bl a genom testbädd Äldre och funktionsnedsatta samt forsknings- och innovationslägenheten på Ängen. Vi arbetar också övergripande med medicinfrågor. Målsättningen är att underlätta för målgruppen att leva ett aktivt, hälsosamt och självständigt liv i hemmiljö. Området har en stark anknytning till framstående forskning inom AASS (Tillämpade Autonoma Sensorsystem) på Örebro universitet.

Företag som arbetar med innovativa tekniska lösningar för äldres hemmamiljö, har en unik möjlighet att visa upp, testa och utveckla produkterna i Ängens forsknings- och innovationslägenhet och/eller att medverka i testbädden Äldre och funktionsnedsatta.

>> Läs mer om Testbädd Äldre och funktionsnedsatta.