För ett aktivt, självständigt och hälsosamt liv hemma

Testbädd Äldre och funktionsnedsatta

Testbädden  Äldre och funktionsnedsatta har som syfte att i samverkan stödja utveckling och implementering av lösningar och innovationer som bidrar till äldre och funktionsnedsattas möjligheter till trygghet, självständighet och delaktighet. Testbädden har drivits gemensamt av Alfred Nobel Science park, Örebro kommun samt Region Örebro län.

Grunden för arbetet har varit att utgå från användarnas behov och önskemål i vardagen och koppla detta till företag, innovatörer och entreprenörer som vill testa, utveckla och införa sina produkter, system och innovationer. För att möta utmaningarna i samhället kring en alltmer åldrande befolkning med nya och annorlunda krav och önskemål om hur man vill leva ett aktivt, hälsosamt och självständigt liv krävs ett etablerat och strukturerat samarbete mellan berörda parter.

Alfred Nobel Science Park arbetar för närvarande inte aktivt med detta område.
För frågor och information kring teknik för äldre hänvisas till Örebro kommun.

 

Samarbetsstruktur för ett lyckat resultat – företagsfokus

Science Park arbetar nära företagen som ska leverera de produkter, system och innovationer som efterfrågas av äldre och funktionsnedsatta samt medarbetare inom hälsa, vård och omsorg . Detta gör vi i nära samarbete med den framstående forskning som bedrivs på Örebro universitet, framför allt på AASS inom intelligenta system, artificiell intelligens (AI) samt etik- och integritetsfrågor på Handelshögskolan.

Som företagare, innovatör eller entreprenör är du välkommen att höra av dig till oss. Vi hjälper dig vidare i din process för att möta din/dina tänkta målgrupper.

Samarbetsstruktur för ett lyckat resultat – användarfokus

För offentliga aktörer handlar det framför allt om att möta och fånga upp de behov och önskemål som finns enskilda personer, men också de som finns hos anhöriga samt medarbetare inom hälsa, vård och omsorg. Örebro kommun och Region Örebro län är två mycket viktiga aktörer och samarbetspartners på det här området. Tidig användarinvolvering har visat sig kunna spara resurser både i form av tid och pengar, därför att man snabbare kommer fram till efterfrågad lösning.

Exponering, testning och forskning

En unik fysisk miljö finns i forsknings- och innovationslägenheten på Ängen, där exponering, testning samt forskning och utveckling sker löpande. De projekt som pågår kan vara såväl regionala som nationella eller internationella. I många fall sker ett samarbete mellan flera företag inom området för smart teknik som ska bidra till att äldre och funktionsnedsatta kan leva ett tryggt och självständighet liv.

Case & uppdrag

För att läsa mer om våra case/uppdrag, såväl avslutade som pågående och kommande, besök: angeninnovation.se