Genom ​Monica Thyresjö stärker Alfred Nobel Science Park kompetensen inom Mat och måltid

12 februari, 2019

Relevant med förstärkning på Mat och måltidssidan – ett starkt växande område

Monica Thyresjö, ny projektledare inom området för Mat och måltid.

Monica Thyresjö kommer närmast från Mercuri Urval, där hon har haft rollen som managementkonsult. Hennes kunder finns inom såväl näringsliv som offentlig sektor, på både nationell och internationell nivå. Hon gör uppdrag som chefsrekryteringar, organisationsutredningar, coachning etc. Under många år har hon även utformat och drivit utbildningen av nya konsultkollegor i Sverige och Norge.

Innan tiden på Mercuri Urval arbetade Monica i olika kommersiella roller inom bl a inom Orkla-koncernen, där hennes största avtryck är lanseringen av RisiFrutti, som idag är en av koncernens ledande produkter.

Från den 25 mars kommer Monica att ha sin anställning vid Alfred Nobel Science Park och en roll som projektledare inom området för Mat och måltid.

-Jag ser verkligen fram emot att få använda min breda kompetens och mittväl uppbyggda nätverk på ett nytt sätt och inom nya områden, berättar Monica.

På Alfred Nobel Science Park ser vi fram emot att få förstärkning inom Mat och måltid, som är ett snabbt växande område, både nationellt och internationellt.

-Intresset för hållbar mat, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt, växer enormt och med förstärkning på projektledarsidan kan vi möta detta på ett mycket bra sätt, säger Annika Grälls, ansvarig för Mat och måltid vid Alfred Nobel Science Park.