Framtidsdag för lantbruket i Örebro län

22 januari, 2019

Höbal på fält

Innovation, extremväder, matkultur, export, robotar, artificiell intelligens och turism – allt detta finns med på programmet under Framtidsmässan för lantbruket i Örebro län som arrangeras imorgon, onsdag. 

Produktionen av livsmedel ska öka i Sverige, och framför allt självförsörjningsgraden. Det sägs i den nationella och regionala livsmedelsstrategin. Samtidigt har vi upplevt en extrem värme och torka i sommar med kraftigt minskad skörd och lönsamhet för många lantbrukare.

Men vi ser en framtid för den gröna näringen – såväl hos primärproducenterna som i förädlingsledet. Nya produkter och produktionssätt kommer fram i klimatets spår och genom intåget av ny teknik. Matkulturen har också en stor betydelse för regionens identitet och besöksnäring.

Framtidsdagen är ett arrangemang som flera aktörer står bakom – LRF Örebro län, Inkubera, Örebro universitet, Hushållningssällskapet och Alfred Nobel Science Park.

Per Willén på LFR i Örebro har höga förväntningar.

– Jag har personligen väldigt stora förväntningar och förhoppningar om att framtiden ska bli bättre. Jag är stensäker på att mat kommer att ätas i stora mängder även i framtiden. Jag är också säker på att den gröna kol-atomen kommer att vara nyckeln till vår framtida energiförsörjning. Att vara företagare i den gröna sektorn kommer att vara eftersträvansvärt i framtiden, säger Per Willén, ordförande för LRF i Örebro län.

Framtidsdagen går av stapeln 23 januari 10-16.30  i Lantmännens gamla lokaler på Aspholmen, Skvadronvägen 11 i Örebro.