Framtidens proteiner – en hälsotrend!

5 april, 2017

I samband med Nätverksträffen för Hälsotrend den 4e april i år, fanns Annika Grälls på plats för att föreläsa om ”Käka syrsor, kittlar dödsskönt i kistan…” för Alfred Nobel Science Parks räkning och utifrån profil- och kompetensområdet Mat och måltid.

– I det koncept som vi tänker kring insektsodling så handlar det om att nyttja matsvinn för att föda upp dem. Med andra ord att slå två flugor i en smäll genom att skapa nya proteiner samtidigt som matvinnet i butikerna minskas, berättar Annika.

Att prata om och lyssna till spännande föredragshållare som fokuserar på framtidens proteiner och alternativa proteinkällor står högt i kurs hos de ca 30 deltagarna vid denna träff i Göteborg. Representanter från såväl Fazer, Axfood, Orkla, Lantmännen och Pågen m fl var på plats och hade önskat detta tema för träffen.

Bland annat pratade Mia Prim, Rise Jordbruk och Livsmedel, Göteborgs universitet, om ”protein – vad är det för smak egentligen?” Och ”Odlat kött – varför och hur?” det redogjorde Julie Gold från Chalmes, för.

Generellt sett förespråkas en minskad köttkonsumtion, både ut miljö- och hälsosynpunkt. Produktionen, som den ser ut idag, är helt enkelt inte hållbar för framtiden och det forskas ständigt kring nya, hållbara och möjliga proteinkällor.