Företag får experthjälp från Örebro universitet

26 maj, 2020

Nyexaminerade akademikern Fredrik Lidström och platschef Jonas Ahl vid en robot på företaget Arho i Hallsberg.

Nyexaminerade akademikern Fredrik Lidström tillför ny kompetens till robotföretaget Arho i Hallsberg. Bredvid honom står platschef Jonas Ahl.

Genom projektet KTP får robotföretaget Arho hjälp till ny kunskap av den nyexaminerade akademikern Fredrik Lidström som arbetar med stöd av forskare på Örebro universitet. Fredrik får även hjälp av en coach inom näringslivet.

Programmet KTP (Knowledge Transfer Partnership) kommer ursprungligen från Storbritannien, och är tänkt som en brygga mellan näringslivet och den akademiska världen. Högskolan i Dalarna är projektägare nationellt, och med resurser från Region Örebro län och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) finns nu möjlighet för två nyexaminerade akademiker att gå programmet i Örebroregionen. Det möjliggörs genom ett samarbete mellan Alfred Nobel Science Park, Mälardalens högskola och Örebro universitet.

– Vi startade det första projektet i januari, och vi hoppas kunna starta med nästa till hösten. Det ska vara ett projekt som leder till att ny kompetens tillförs företaget, och det ska inte användas för att finansiera en tjänst som man ändå tänkt tillsätta, säger Christopher Sund, delprojektledare Transmission vid Alfred Nobel Science Park.

Stöd från näringslivet

Akademikern, som utses till projektledare, får en erfaren forskare med expertkompetens från Örebro universitet som handledare. Det utses även en coach från näringslivet som stöttar akademikern i jobbfrågor.

I det projekt som redan är igång jobbar Fredrik Lidström på Arho i Hallsberg. Ett företag som specialiserar sig på robotintegration och robotautomation.

– Fredrik kommer från mjukvarusidan, ett område som vi har haft lite dålig kompetens inom. Vi kan programmera robotar, men kommunikationen mellan olika robotar är en brygga som saknas, säger Jonas Ahl, platschef Arho.

Fredrik Lidström programmerar, testar och tar in önskemål från industrin på robotföretaget.

– Vi är 22 anställda, så han blir inte en gästspelare utan en i laget. Det finns så mycket kompetens på universitetet, och det här projektet är ett bra tillfälle för industrin att komma närmare lärosätena, säger Jonas Ahl.

Betalar halva lönen

KPT-projekteten ska vara kopplade till energi- och resurseffektivisering och de varar ett år. Företaget betalar halva lönen för akademikern, och resten finansieras med projektpengar.

– Företaget har inget arbetsgivaransvar eftersom personen blir anställd av Mälardalens högskola. I slutändan betalar företaget halva lönekostnaden på faktura, och behöver inte sköta någon personaladministration, säger Christopher Sund, vid Alfred Nobel Science Park.

Han hoppas nu få in intresseanmälningar från små och medelstora företag som vill ta emot en akademiker till hösten för att driva sina företag framåt.

Text: Mikael Åberg
Bild: Privat

Kontakt: Christopher Sund, delprojektledare Transmission vid Alfred Nobel Science Park, 076-771 75 55. christopher@alfrednobelsp.se