Food Tech 2020 ställs in!

11 mars, 2020

Med anledning det nya coronaviruset covid-19 har Alfred Nobel Science Park och Di Digital beslutat att ställa in konferensen Food Tech 2020 som skulle ha ägt rum den 12 mars i Örebro.

Redan under förra veckan vidtog arrangörerna av Food Tech 2020 informationsåtgärder för att begränsa smittspridning, då följande information publicerades på webbsidan för evenemanget.

För att begränsa spridningen av coronaviruset covid-19 och skydda våra deltagare har vi beslutat att införa försiktighetsåtgärder. Deltagare som har vistats i högriskområden för spridning av coronaviruset covid-19 får inte närvara på konferensen om den hålls inom 14 dagar efter hemkomsten. Klicka här för aktuella högriskområden, enligt Folkhälsomyndigheten.
Vi uppmanar dig att stanna hemma om du har insjuknat med influensasymtom.

Det finns en pågående nationell dialog mellan Folkhälsomyndigheten och regeringen om frågan ifall större evenemang ska ställas in eller inte, samt hur många personer/deltagare som större evenemang avser. Nya restriktioner om detta väntas under dagen. Och då risknivån under gårdagen höjdes till mycket hög förändrar det inställningen till genomförande.

– I avvägningen mellan riskerad smittspridning och konferensens genomförande blir beslutet tämligen enkelt. Vi beklagar de olägenheter detta medför för alla inblandade, säger Annika Grälls, initiativtagare till Food Tech och profilområdesansvarig för Mat och måltid på Alfred Nobel Science Park.

Kontakt:

Annika Grälls, Alfred Nobel Science Park 076-845 75 55

Thomas Danielsson, Di Digital 08-573 653 29