Fler samarbeten leder till fortsatt utveckling!

14 mars, 2016

Tisdagen den 15 mars arrangeras inom ramen för TTC´s senaste stora EU-projekt 3DTC, ett seminarium med temat Additive Manufacturing – från industrialisering till digitalisering.

Verksamheten Tillverkningstekniskt Centrum (TTC) har pågått sedan 2013 och involverar ett stort antal industrier och organisationer som tillsammans verkar för att tillgängliggöra resurser och kompetens inom produktionsmetoden additiv tillverkning/3D-printing i metall och analysmetoden tomografi/3D-röntgen.

I och med seminariet offentliggörs tecknandet av ett flertal avsiktsförklaringar med ledande aktörer vilket skapar ytterligare stora utvecklingsmöjligheter inom 3D-printing i metall och 3D-röntgen. Siemens Industrial Turbomachinery, Saab AB, Atlas Copco, Örebro universitet och Karlstad universitet är de aktörer som omfattas av avsiktsförklaringen med Alfred Nobel Science Park, för en gemensam vidareutveckling av Tillverkningstekniskt Centrum (TTC).

”För Alfred Nobel Science Park och TTC´s fortsatta utveckling och arbete, betyder det mycket att flera stora aktörer har valt att vara med och bygga framtiden genom de tekniska utmaningar och möjligheter som 3D-printing i metall och 3D-röntgen ger. Nu kan vi bara se framåt och tillsammans vidareutveckla det framgångsrika samarbete som har inletts”, säger Kjell Fagerström, VD Alfred Nobel Science Park.

I TTCs nätverk finns tillgång till produktionsskrivare för metaller med både lasersmältning och elektronstrålesmältning genom Lasertech LSH AB, som också är en av de ursprungliga grundarna till TTC. Genom Bofors Test Center har TTC tillgång till avancerad 3D-röntgenutrustning för verifiering av 3D-printade komponenter. Forskning på såväl Örebro universitet som Karlstads universitet är nära knuten till teknikerna och sker i samarbete med TTC och dess partners.

Idag utgör TTC en viktig mötesplats för samverkan mellan företag, organisationer och lärosäten i olika forskningsprojekt, industriella samarbeten och kompetensutveckling.

”Vårt engagemang för skapandet av det som idag är Alfred Nobel Science Park inleddes redan 2012 med den gemensamma avsiktsförklaringen tillsammans med Karlskoga Kommun och Örebro Universitet. Satsningen på 3D-teknik, nya lokaler, flera nya samarbeten och den kommande uppstarten av Civilingenjörsprogrammet vid Örebro Universitet stärker inte bara oss som företag här i Karlskoga utan även hela regionen i sig. Det är glädjande att se den positiva utvecklingen och jag ser fram emot att följa och fortsätta bidra till utvecklingen av TTC och Alfred Nobel Science Park till en ledande resurs för utveckling, innovation och regional och industriell tillväxt”, säger Görgen Johansson, chef för Saab Dynamics.

”Det är ett viktigt samarbete för universitetet. Vår verksamhet i Karlskoga har förändrats och blivit mycket bättre med en tydlig koppling till bland annat den kommande civilingenjörsutbildningen”, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Välkommen till seminariet: Tisdag 15/3 kl 9.00-16.00 Alfred Nobels Björkborn, Karlskoga
12.00-12.45 ca sker kungörandet av tecknade Letter of Intent.

För mer information, kontakta:
Peter Rendius, 072 701 29 24, peter@alfrednobelsp.se

Katarina Gustafsson, 072 722 28 18, katarina@alfrednobelsp.se