Finska företaget Evondos väljer att exponera sin produkt på Ängen!

7 februari, 2018

Finska företaget Evondos väljer att exponera sin produkt på Ängen!

​Nytt företag från februari månad vid Ängens forsknings och innovationslägenhet är finska Evondos. Evondos läkemedelsautomat placeras hemma hos vårdtagaren och hjälper denne att komma ihåg att ta sina mediciner i rätt tid. Den påminner med blinkade grön lampa, skriven instruktion och talad röst när det är dags att ta läkemedel. Ger vårdtagaren ”rätt medicin i rätt tid”, ökad självständighet och livskvalitet.

Vi ser fram emot att kunna exponera vår produkt på Ängen som besöks av många av Evondos målgrupper”, säger Staffan Håkansson, försäljningschef vid Evondos

Staffan Håkansson, Evondos, i köket, Forsknings- och innovationslägenheten på Ängen.